KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PLUS

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PLUS

Opłata miesięczna nie jest pobierana jeśli saldo rachunku jest niższe niż wymagana kwota opłaty.