PKO KONTO PIERWSZE

PKO KONTO PIERWSZE

Serwis internetowy iPKO i aplikacja mobilna IKO stanowią usługę bankowości elektronicznej.

Brak opłaty za kartę jeśli wykonasz nią lub za pomocą kodu BLIK 2 bezgotówkowe transakcje w miesiącu (z wyłączeniem przelewów), w przeciwnym razie 3,90 zł.

1Za wypłaty gotówki z bankomatów za granica ich operatorzy mogą pobierać opłaty. Dodatkowo wypłata gotówki w walutach obcych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych, wiąże się z pobraniem prowizji za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA

Opłaty i Prowizje
Podstawowe opłaty związane z obsługą PKO Konta Pierwszego
Dodatkowe opłaty związane z obsługą PKO Konta Pierwszego
Oprocentowanie