PKO KONTO PIERWSZE

PKO KONTO PIERWSZE

Brak opłaty za kartę jeśli wykonasz nią 2 bezgotówkowe transakcje w miesiącu, w przeciwnym razie 3,90 zł.

Za darmo wypłacisz pieniądze kartą debetową ze wszystkich bankomatów PKO Banku Polskiego. Listę bankomatów wraz z lokalizacją na mapie poznasz tutaj. Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Gotówka wypłacana w walutach obcych jest przeliczana na złote polskie. Więcej o zasadach przewalutowania operacji przeczytasz w Regulaminie rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim