Kapitał na Marzenia

Program Budowania Kapitału

Możliwość posiadania maksymalnie 3 lokat w ramach Program Budowania Kapitału

Korzystna formuła kapitalizacji odsetek - co 12 miesięcy. Likwidacja lokaty przed pierwszą kapitalizacją lub w okresie pomiędzy kapitalizacjami skutkuje rozwiązaniem umowy i brakiem naliczenia odsetek od ostatniej kapitalizacji.