Szanowni Państwo,

 

2020 rok był czasem nietypowych wyzwań. Pandemia COVID-19 zaskoczyła świat i wymusiła zmianę priorytetów, na pierwszym miejscu stawiając zdrowie i bezpieczeństwo. PKO Bank Polski pozytywnie zdał ten egzamin i pomimo trudnych warunków zachował ciągłość działania, a jego placówki przez cały czas były dostępne. Bank w błyskawicznym tempie udostępnił tysiącom swoich pracowników możliwość pracy zdalnej oraz zorganizował obsługę klientów w oddziałach tak, aby minimalizować ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego aktywnie wspierała Polskę i Polaków w walce z pandemią. Bank przekazał środki m.in. dla szpitali i służb sanitarnych, a w niesienie pomocy włączyły się również spółki grupy. Równocześnie bank wspierał w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej PFR, który został następnie udostępniony pozostałym uczestnikom rynku. Był też liderem w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej PFR oraz dystrybuował pomoc dla firm udzielaną przez BGK.

Pomimo działania w warunkach pandemii i obniżek stóp procentowych, aktywa grupy w 2020 roku wzrosły do 377 mld zł, a wynik na działalności biznesowej wyniósł 14,6 mld zł, czyli tyle samo ile rok wcześniej. Wynik netto grupy banku w 2020 roku wyniósł -2,6 mld zł. Na spadek rocznego wyniku wpłynęły przede wszystkim odpisy związane z przewidywanym uruchomieniem szerokiego programu ugód z klientami, którzy zaciągnęli walutowe kredyty mieszkaniowe. Ujęty w wynikach 2020 r. koszt z tego tytułu to  blisko 6,6 mld zł.

W ocenie banku, program ugód to dobre rozwiązanie, które ma szansę na realne wdrożenie i które pogodzi interesy banków, kredytobiorców walutowych, złotowych i deponentów, u których banki zaciągnęły swój dług. To rozwiązanie wyeliminuje ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, co pozwoli bankowi skupić się na szybszym rozwoju działalności biznesowej. Będzie też korzystne dla klientów banku, którzy nie będą musieli angażować się w długotrwałe procesy sądowe z niepewnym rozstrzygnięciem. Dlatego pomimo wysokich kosztów zdecydowaliśmy się poddać je pod ocenę naszych akcjonariuszy, którzy zaakceptowali to rozwiązanie.

Na wynik grupy kapitałowej w 2020 r. istotnie wpłynęło także pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią COVID-19, co zmusiło bank do utworzenia dodatkowych odpisów w kwocie 1,2 mld zł. W ograniczaniu spadku wyniku finansowego bankowi pomogła z kolei silna dyscyplina kosztowa, dzięki której koszty działania grupy w 2020 roku były niższe niż rok wcześniej.

Bank utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową, a w łagodzeniu skutków pandemii w 2020 roku pomagało mu dobre przygotowanie spółki na trudniejsze warunki gospodarcze. Bank zakończył 2019 rok – ostatni rok stabilnej sytuacji gospodarczej - z najniższymi na rynku bankowym w Polsce kosztami ryzyka oraz najlepszym współczynnikiem efektywności kosztowej C/I. Dobre przygotowanie banku na trudniejsze warunki gospodarcze potwierdzały już wcześniej wyniki europejskich stress-testów z 2018 r., które pokazały, że PKO Bank Polski jest najbezpieczniejszym bankiem w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W prowadzeniu działalności w czasie pandemii pomagały efekty transformacji cyfrowej, która od ponad dekady zmienia Grupę PKO Banku Polskiego w zwinną organizację wyposażoną w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Pandemia przyśpieszyła przechodzenie klientów do kanałów zdalnych. W taki sposób z usług banku korzysta już ¾ klientów. Na popularności wciąż zyskuje aplikacja mobilna IKO, która została aktywowana już ponad 5 mln razy. Od momentu jej udostępnienia blisko osiem lat temu klienci logowali się do niej 2,9 mld razy, z czego w samym tylko 2020 r. prawie 1,2 mld razy. Korzystanie z usług banku bez wychodzenia z domu wspierają konsekwentnie rozwijane usługi dodatkowe, takie jak uruchomiona w lipcu 2020 r. platforma Automarket.

Jedną z ważnych technologii, które wspierały działalność PKO Banku Polskiego w 2020 roku była sztuczna inteligencja (AI). Pomaga ona w robotyzacji i coraz szerzej wykorzystywana jest w jego codziennej działalności spółki. Sztuczną inteligencję wykorzystują m.in. voiceboty wspierające pracę bankowej infolinii oraz asystent głosowy IKO, który został uruchomiony w maju 2020 r. Co trzecia osoba  dzwoniąca na bankową infolinię obsługiwana jest już przez voicebota, a łączna liczba rozmów z bankową sztuczną inteligencją przekroczyła 1 mln. AI pomaga także w miękkiej windykacji, weryfikuje autentyczność dowodów osobistych oraz każdego miesiąca analizuje dziesiątki tysięcy opinii użytkowników aplikacji IKO. W ramach poddanych robotyzacji i automatyzacji procesów od początku roku wykonano prace równe ekwiwalentowi 1,7 tys. pełnych etatów.

Szczególnie duży potencjał dla banku niesie dostęp do nowoczesnej infrastruktury chmurowej. W 2020 roku PKO Bank Polski przeniósł do chmury 12 tys. terminali, na których pracują bankowi doradcy w 1 tys. oddziałów. Udostępnił też ponad 13 tysiącom pracowników chmurowe narzędzie MS Teams, które wspiera zdalną pracę zespołową. Klienci banku mogą z kolei korzystać z nowej usługi - wsparcia Wideodoradcy, które powstało przy wykorzystaniu chmury. W banku wdrożona została także platforma Dzień Dobry HR, która działa w chmurze publicznej SAP i obsługuje procesy miękkie HR dla ponad 26 tys. pracowników banku. W najbliższych latach wykorzystanie przetwarzania danych w chmurze przez bank będzie rosło. Aktualnie PKO przenosi serce bankowej infrastruktury IT, system Alnova, na platformę przyjazną rozwiązaniom chmurowym i chce, aby najpóźniej za trzy lata, kluczowe biznesowe systemy IT banku działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową.

W swoich działaniach, oprócz dbałości o wyniki, bank kieruje się także zasadą zrównoważonego rozwoju i przywiązuje coraz większą wagę do sposobu wykorzystywania zasobów naturalnych. W 2020 roku grupa o 7,8 proc. zmniejszyła zużycie energii oraz o 32 proc. ograniczyła emisje CO2 generowane przez jej działalność. Bank wdrożył także ocenę ryzyk ESG do procesu oceny kredytowej klientów korporacyjnych, zaostrzył polityki kredytowe względem sektorów wysokoemisyjnych oraz szerzej otworzył się na finansowanie OZE.

Rozwój Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w kolejnych latach będzie zdeterminowany tym, w jakiej mierze będziemy potrafili wykorzystać potencjał tkwiący w cyfrowej transformacji. Ten globalny trend jest naszą największą inspiracją, a jego umiejętna adaptacja przynosi wymierne korzyści. Pozostajemy wierni swojej misji i stale podsycamy nasz apetyt na kolejne sukcesy, których beneficjentami będą zarówno nasi akcjonariusze, klienci, pracownicy, jak i cała polska gospodarka.

 

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.