LIMIT DEBETOWY
Lp.   Częstotliwość Opłaty w PLN - Konto Inteligo prywatne Opłaty w PLN - Konto Inteligo firmowe
1. Obsługa limitu debetowego 41 miesięcznie 1 2
2. Udzielenie41/zwiększenie kwoty limitu debetowego każdorazowo 1 2
3. Zmniejszenie/rezygnacja z limitu debetowego każdorazowo 0 0
4. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie każdorazowo 10 10
5. Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty każdorazowo 15 15
  Uwaga:
Niespłacenie Limitu debetowego przez Klienta w dacie spłaty powoduje czasowe zablokowanie środków do daty spłaty całości zadłużenia
 
KREDYT ODNAWIALNY INTELIGO
Lp.   Częstotliwość Opłaty w PLN - Konto Inteligo prywatne
1. Przyznanie Kredytu odnawialnego Inteligo każdorazowo 1,5% kwoty kredytu min. 40
2. Odnowienie umowy Kredytu odnawialnego Inteligo każdorazowo 1,5% kwoty min. 50
3. Podwyższenie kwoty Kredytu odnawialnego Inteligo każdorazowo 1,5% kwoty podwyższenia min. 50
4. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie każdorazowo 10*
5. Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty każdorazowo 15*
POŻYCZKA INTELIGO
Lp.   Częstotliwość Opłaty w PLN konto Inteligo prywatne
1. Udzielenie Pożyczki Inteligo każdorazowo 5% kwoty udzielonej pożyczki,
4% kwoty udzielonej pożyczki, dla klientów, którzy otrzymali ofertę kredytową w ramach akcji sprzedażowych oraz akcji sprzedaży wiązanej
2. Zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki Inteligo (od kwoty rat podlegających zawieszeniu) każdorazowo 3% nie mniej niż 50
3. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty każdorazowo 15*
4. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie każdorazowo 10*
Karta kredytowa Inteligo
Lp.   Częstotliwość Opłata / Prowizja w PLN / Konto Inteligo prywatne
1. Wydanie karty jednorazowo 0
2. Obsługa karty 42 rocznie 0- Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) przekroczy 800 PLN 43
  -   35 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) wynosi min. 500 PLN 43
  -   50 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) jest niższa niż 500 43
3. Wypłata gotówki w kraju (terminal POS) każdorazowo 3% nie mniej niż 7
4. Wypłata gotówki w kraju (bankomat) każdorazowo 3% nie mniej niż 7
5. Wypłata gotówki za granicą (terminal POS) 44 każdorazowo 3% nie mniej niż 12
6. Wypłata gotówki za granicą (bankomat) 44 każdorazowo 3% nie mniej niż 10
7. Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych (terminal POS) 44 każdorazowo 0
8. Przelew z Karty kredytowej każdorazowo 3% nie mniej niż 7
9. Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Karty kredytowej miesięcznie 0
10. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Karty kredytowej każdorazowo 3 – e-mail 45
10 fax/poczta (list zwykły) 46
11. Obsluga przekroczenia przyznanego limitu kredytowego (w przypadku przekroczenia limitu kredytowego o więcej niż 5%) każdorazowo 35
12. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie każdorazowo 10*
13. Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty każdorazowo 15*
14. Pakiet ubezpieczeniowy „Ubezpieczenie na szóstkę” Miesięcznie 4

41) Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia  limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty.

42) Opłata nie jest pobierana za pierwszy rok używania karty. Za każdy kolejny rok opłata pobierana będzie  z dołu po 12 pełnych okresach rozliczeniowych dla karty.

43) Stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, przy czym progi kwotowe nie ulegają zmniejszeniu, a opłata nie zostanie pobrana lub pobrana będzie w określonej wysokości jeżeli odpowiednia kwota transakcji w ujęciu średniomiesięcznym została wykonana w trakcie rzeczywistego okresu użytkowania karty.

44) W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą  w walucie innej niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji. W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Mastercard w walucie innej niż rozliczeniowa, PKO Bank Polski SA pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 2% wartości operacji.

45) Dla wyciągu z karty kredytowej opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

46) Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie  powiększona o 5 PLN.

* od 11.03.2016 r. do daty zmiany w tabeli  opłaty nie pobiera się