Lp.

 

w złotych

1.

Wydanie dokumentów inkasowych w ramach inkasa importowego - od kwoty inkasa

0,2% nie mniej niż 400,00
nie więcej niż 1000,00

2.

Wysłanie dokumentów inkasowych w ramach inkasa eksportowego - od kwoty inkasa

0,2% nie mniej niż 400,00
nie więcej niż 1000,00

3.

Czynności:

300,00

 

- awizowanie inkasa,

 

- zmianę instrukcji inkasowych,

 

- zwrot niezainkasowanych dokumentów,

 

- wydanie dokumentów bez zapłaty (franco),

 

- przekazanie inkasa do realizacji w innym banku

4.

Indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na PKO Bank Polski SA

250,00

5.

Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:

 

1/

monitowanie zapłaty,

150,00

2/

indos pełnomocniczy,

100,00

3/

zgłoszenie weksla do protestu,

400,00 + opłaty notarialne

4/

sporządzenie i wysłanie informacji innej niż dotycząca zmiany warunków inkasa albo monitowania braku zapłaty

100,00

5/

realizacja wpływów z inkasa eksportowego

150,00

6/

realizacja płatności częściowej (począwszy od drugiej płatności)

100,00

7/

inne czynności nie objęte Taryfą

według umowy z Klientem

Pliki do pobrania