Lp.

 

w złotych

1.

Prowadzenie rachunku, miesięcznie:

zgodnie z umową

2.

Operacje kredytowe i debetowe -  za każdą pozycję księgową

zgodnie z umową

3.

Wyciągi:

 

1/

dzienne SWIFT MT 950

zgodnie z umową

2/

dzienne SWIFT MT 940 – miesięcznie

zgodnie z umową

3/

SWIFT MT 900 awizo debetowe (debit advice) – za każde awizo

zgodnie z umową

4/

SWIFT MT 910 awizo kredytowe (credit advice) – za każde awizo

zgodnie z umową