Lp.

 

w złotych

7.

Back value (korekta daty waluty)

500,00 + koszty odsetkowe + koszty banków trzecich

8.

Odtworzenie wyciągu obejmującego operacje:

 

1/

do 2 dni roboczych wstecz od daty przyjęcia dyspozycji odtworzenia wyciągu

20,00 lub zgodnie z umową

2/

powyżej 2 dni roboczych wstecz od daty przyjęcia dyspozycji odtworzenia wyciągu

60,00 lub zgodnie z umową

9.

Wykonanie nietypowych czynności10, niewymienionych w Taryfie

100 + koszty banków trzecich11 lub zgodnie z umową lub na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Departamentu Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej

10 Pobranie opłaty uwarunkowane jest uprzednią, indywidualną decyzją Dyrektora Departamentu Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej w konkretnej sprawie, zgodnie z § 4 Taryfy. 

Stosownie do treści § 5 pkt 1) Taryfy