w złotych

1.

Opłata za SWIFT (nie pobiera się od posiadaczy rachunków Loro)

10,00 lub zgodnie z umową

2.

Potwierdzenie podpisów

50,00 lub zgodnie z umową

3.

Udzielenie/potwierdzenie informacji o banku zagranicznym lub banku krajowym dla firmy audytorskiej

200,00 lub zgodnie z umową

 

Pliki do pobrania