Postanowienia ogólne

Część I. Rachunki bankowe

Część II. Karty bankowe

Część III. Kredytowanie Działalności gospodarczej

Część IV. Czeki w obrocie dewizowym

Część V. Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (przelewy zagraniczne)

Część VI. Inkaso dokumentowe i inkaso weksli

Część VII. Akredytywa dokumentowa

Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz wynajmowanie skrytek sejfowych i kaset

Część IX. Świadczenie usług powiernictwa

Inne czynności i usługi

Część XI. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM TELEFAKSU (W KRAJU I ZA GRANICĘ), POCZTY (ZA GRANICĘ) I KOMUNIKATÓW SWiFT

Pakiety produktowo-cenowe