Postanowienia ogólne

Część I. Rachunki bankowe nieoszczędnościowe i powiernicze

Część II. Karty bankowe

Część III. Kredytowanie działalności gospodarczej

Część IV. Produkty finansowania handlu

  •    

Część V. Świadczenie usługi powiernictwa

Inne czynności i usługi

Część VII Produkty i usługi w administrowaniu

  •