Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka
Obsługa bankowych rachunków nieoszczęnościowych i powierniczych Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy