Lp.   w złotych

 

 

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Uwaga:
Wszystkie prowizje/opłaty pobierane są w ciężar (wskazanego przez posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego) innego jego rachunku, prowadzonego w PKO Banku Polskim SA

53.

Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku:

 

1/

w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy jest współfinansowane kredytem inwestorskim

według umowy z Klientem

2/

w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy nie jest współfinansowane kredytem inwestorskim

według umowy z Klientem

54.

Otwarcie rachunku:

 

1/

w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy jest współfinansowane kredytem inwestorskim

według umowy z Klientem

2/

w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy nie jest współfinansowane kredytem inwestorskim

według umowy z Klientem

 

Uwaga:
Na poczet opłaty za otwarcie rachunku zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku.

 

55.

Prowadzenie rachunku - miesięcznie

według umowy z Klientem

56.

Identyfikacja wpłat na Indywidualne Rachunki Nabywców - od wartości każdej wpłaty

według umowy z Klientem

57.

Wpłaty wnoszone w formie gotówkowej - od wartości każdej operacji

według umowy z Klientem

58.

Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku - od kwoty operacji

według umowy z Klientem

59.

Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank

według umowy z Klientem

60.

Wypłata nabywcy środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania:

 

1/

w formie gotówkowej - od kwoty operacji

według umowy z Klientem

2/

w formie bezgotówkowej - od kwoty operacji

według umowy z Klientem

61.

Kontrola inwestycji przeprowadzana przed uruchomieniem wypłaty z rachunku - za każdą kontrolę

x

według umowy z Klientem

62.

Wyciągi bankowe:

 

1/

sporządzane w formie papierowej  (za każdy wyciąg)

w wysokości określonej w Dziale I w pkt 37

2/

sporządzane w formie pliku elektronicznego

w wysokości określonej w Dziale I w pkt 37

 

Uwaga:
Raz w miesiącu, nie pobiera się opłaty za wyciąg papierowy sporządzany w formie zbiorczego zestawienia operacji na rachunku dla Klientów, którzy nie wyrazili zgody na korzystanie z wyciągów elektronicznych jako podstawowej formy przekazywania informacji o zmianach salda na rachunkach.