Lp.   PKO Visa Business Debit1) PKO Visa Business Electron1) PKO Visa Business EUR PKO Visa Business USD
    prowizje lub opłaty w PLN prowizje lub opłaty w PLN prowizje lub opłaty w EUR
prowizje lub opłaty w USD
1.

Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12 miesięcy okres ważności karty.

Uwaga:
Opłata pobierana z góry

50,00 40.002 20,00 25,00
2. Opłata za miesięczną obsługę kart bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
3. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych - od wartości operacji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
4. Pakiet ubezpieczeniowy (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat x x
5. Opłata za zmianę wysokości miesięcznego limitu operacji lub dziennych limitów na karcie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
6. Raporty elektroniczne z operacjami kartowymi przesyłane poprzez system bankowości elektronicznej iPKO biznes (opłata miesięczna)3 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
7. Zastrzeżenie karty oraz wydanie nowej karty po jej zastrzeżeniu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
8. Zmiana numeru PIN w bankomacie PKO Banku Polskiego SA bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
9. Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji - za każdą operację:  
- w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,00 bez opłat bez opłat bez opłat
- w oddziałach PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 1,50 3% nie mniej niż 2,00
- w agencjach PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 1,50 3% nie mniej niż 2,00
- w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 1,50 3% nie mniej niż 2,00
- w bankomatach innych niż bankomaty PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 1,50 3% nie mniej niż 2,00
- w urzędach pocztowych 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 1,50 3% nie mniej niż 2,00
- towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit operacji płatniczych – usługa cash-back4 bez opłat bez opłat 1,00 1,00
10. Wypłata gotówki w walutach obcych – od wartości operacji - za każdą operację 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 2,00 3% nie mniej niż 2,50
11. Prowizja za transakcje bezgotówkowe i gotówkowe z rachunku powiązanego - od wartości operacji5 x  x 2% 2%
12. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji 12,50 12,50 2,50 3,00
13. Odtworzenie numeru PIN 10,00 10,00 2,50 3,00
14. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z wyłączeniem sobót od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo 50,00 + koszt przesyłki 50,00 + koszt przesyłki 12,00 + koszt przesyłki 15,00 + koszt przesyłki
15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą wg stawek organizacji Visa Europe6 wg stawek organizacji Visa Europe6 wg stawek organizacji Visa Europe6 wg stawek organizacji Visa Europe6

1) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się  dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji

2) Karta PKO Visa Business Electron jest dostępna także w wersji Municipium. Karta PKO Visa Business Electron Municipium jest oferowana Klientom z segmentu jednostek sektora rządowego i samorządowego oraz dużych jednostek sektora rządowego i samorządowego bez opłaty.

3) Raport zawiera operacje kartowe oraz towarzyszące im opłaty i prowizje zaksięgowane na rachunku, do którego została wydana karta.

4) Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

5) Definicja rachunku powiązanego zgodna z Regulaminem wydawania i używania karty PKO Visa Business do rachunku walutowego w PKO Banku Polskim SA.

6) Aktualnie opłata wynosi 103 USD, przeliczenie następuje po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w PKO Banku Polskim SA w dniu rozliczenia opłaty przez Visa Europe.

Pliki do pobrania