Lp.   PKO Visa Business Credit Municipium Srebrna10 PKO Visa Business Credit Municipium Złota10 PKO Visa Business Credit Srebrna10 PKO Visa Business Credit Złota10
    w złotych w złotych w złotych w złotych
40. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty
Uwaga: Opłata pobierana z dołu
75.00 95.00 100.00 150.00
41. Opłata za miesięczną obsługę kart bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
42. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych - od wartości operacji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
43. Pakiet ubezpieczeniowy (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
44. Rozpatrzenie wniosku Klienta o zmianę limitu globalnego 50,00 50,00 50,00 50,00
45. Opłata za zmianę wysokości limitu karty, lub dziennych limitów na karcie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
46. Raporty elektroniczne z operacjami kartowymi przesyłanymi poprzez system bankowości elektronicznej iPKO biznes (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
47. Zastrzeżenie karty oraz wydanie nowej karty po jej zastrzeżeniu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
48. Zmiana numeru PIN w bankomacie PKO Banku Polskiego SA bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
49. Wypłata gotówki w kraju – od wartości operacji - za każdą operację 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00
50. Wypłata gotówki za granicą – od wartości operacji - za każdą operację 3,5 % nie mniej niż 10,00 3,5 % nie mniej niż 10,00 3,5 % nie mniej niż 10,00 3,5 % nie mniej niż 10,00
51. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 50.00 50.00 50.00 50.00
52. Przekroczenie dostępnego limitu karty 100,00 100,00 100,00 100,00
53. Roczna opłata za pakiet Priority Pass i IAPA (opcjonalna) x 80.00 x 80.00
54. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji 12,50 12,50 12,50 12,50
55. Odtworzenie numeru PIN bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
56. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z wyłączeniem sobót - od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo 50,00 + koszt przesyłki 50,00 + koszt przesyłki 50,00 + koszt przesyłki 50,00 + koszt przesyłki
57. Awaryjna wypłata gotówki za granicą bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

10) W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami kredytowymi za granicą w walucie innej niż rozliczeniowa, którą jest EUR, PKO Bank Polski SA pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji.

Pliki do pobrania