1 2 3
Lp.   w złotych
58. Prowizje i opłaty pobierane od posiadacza rachunku za:  

1/

wydanie lub wznowienie karty personalizowanej - opłata za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty 20.00

2/

wydanie lub wznowienie karty personalizowanej z indywidualnym wizerunkiem - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty Według umowy z Klientem

3/

wydanie karty personalizowanej po jej unieważnieniu 2,00

4/

wydanie karty niepersonalizowanej – opłata za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty 20,00

5/

wydanie karty niepersonalizowanej z indywidualnym wizerunkiem – opłata za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty Według umowy z Klientem

6/

wydanie karty niepersonalizowanej po jej unieważnieniu 2,00

7/

wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z wyłączeniem sobót - od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo 50,00 + koszt przesyłki

8/

udostępnienie możliwości zamawiania kart przedpłaconych z indywidualnym wizerunkiem Według umowy z Klientem

9/

zasilenie (przelew na rachunki w PKO Banku Polskim SA) 1,50

10/

raporty elektroniczne z operacjami kartowymi przesyłane poprzez system bankowości elektronicznej (opłata miesięczna) bez opłat
59. Prowizje i opłaty pobierane z rachunku karty / z rachunku ewidencyjnego karty za:  

1/

cash-back w punktach handlowo-usługowych (wypłata gotówki w walucie polskiej towarzysząca operacji płatniczej) 1.00

2/

wypłatę gotówki - za każdą operację od wartości operacji  

a/

w agencjach PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 3.00

b/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 8.00

c/

w placówkach Poczty Polskiej 3% nie mniej niż 3.00

d/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA bez opłat

e/

w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA w kraju 3% nie mniej niż 5,00

f/

w bankomatach innych niż bankomaty PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,00

3/

wypłatę gotówki za granicą (od wartości operacji za każdą operację) 3% nie mniej niż 10,00

4/

operacje bezgotówkowe w kraju bez opłat

5/

operacje bezgotówkowe za granicą bez opłat

6/

zestawienie 5-ciu ostatnich operacji kartowych oraz sprawdzenie salda w bankomatach PKO Banku Polskiego SA bez opłat

7/

zestawienie 5-ciu ostatnich operacji kartowych w oddziale PKO Banku Polskiego SA (na żądanie) 5,00

8/

zmiana numeru PIN w bankomatach PKO Banku Polskiego SA bez opłat

9/

wydanie duplikatu numeru PIN bez opłat

11) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami przedpłaconymi, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się  dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji.

Pliki do pobrania