KARTY PRZEDPŁACONE W ADMINISTROWANIU

Lp.   Karta przedpłacona Business12 Karta przedpłacona12 Karta przedpłacona o cechach bonu towarowego12
    w złotych w złotych w złotych
60. Prowizje i opłaty pobierane od posiadacza rachunku za:  

1/

wydanie lub wznowienie karty przedpłaconej personalizowanej - opłata za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty 20.00 10.00 15.00

2/

wydanie lub wznowienie karty przedpłaconej personalizowanej z indywidualnym wizerunkiem - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty Według umowy z Klientem Według umowy z Klientem Według umowy z Klientem

3/

wydanie karty przedpłaconej personalizowanej po jej unieważnieniu 2,00 2,00 2,00

4/

wydanie karty przedpłaconej niepersonalizowanej – opłata za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty 20,00 8,00 x

5/

wydanie karty przedpłaconej niepersonalizowanej z indywidualnym wizerunkiem – opłata za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty Według umowy z Klientem Według umowy z Klientem x

6/

wydanie karty przedpłaconej niepersonalizowanej po jej unieważnieniu 2,00 2,00 x

7/

wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z wyłączeniem sobót - od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo 50,00 + koszt przesyłki 50,00 + koszt przesyłki 50,00 + koszt przesyłki

8/

udostępnienie możliwości zamawiania kart przedpłaconych z indywidualnym wizerunkiem Według umowy z Klientem Według umowy z Klientem Według umowy z Klientem

9/

zasilenie (przelew na rachunki w PKO Banku Polskim SA) 1,50 1,50 1,50

10/

raporty elektroniczne z operacjami kartowymi przesyłane poprzez system bankowości elektronicznej (opłata miesięczna) bez opłat x x
61. Prowizje i opłaty pobierane z rachunku karty / z rachunku ewidencyjnego karty za:  

1/

cash-back w punktach handlowo-usługowych (wypłata gotówki w walucie polskiej towarzysząca operacji płatniczej) 1.00 1.00 x

2/

wypłatę gotówki - za każdą operację od wartości operacji  

a/

w agencjach PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 3.00 3% nie mniej niż 2.00 x

b/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 8.00 3% nie mniej niż 5.00 x

c/

w placówkach Poczty Polskiej 3% nie mniej niż 3.00 3% nie mniej niż 3.00 x

d/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA bez opłat bez opłat x

e/

w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA w kraju 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 x

f/

w bankomatach innych niż bankomaty PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 x

3/

wypłatę gotówki za granicą (od wartości operacji za każdą operację) 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 x

4/

operacje bezgotówkowe w kraju bez opłat bez opłat bez opłat

5/

operacje bezgotówkowe za granicą bez opłat bez opłat bez opłat

6/

zestawienie 5-ciu ostatnich operacji kartowych oraz sprawdzenie salda w bankomatach PKO Banku Polskiego SA bez opłat bez opłat bez opłat

7/

zestawienie 5-ciu ostatnich operacji kartowych w oddziale PKO Banku Polskiego SA (na żądanie) 5,00 5,00 5,00

8/

zmiana numeru PIN w bankomatach PKO Banku Polskiego SA bez opłat bez opłat bez opłat

9/

wydanie duplikatu numeru PIN bez opłat bez opłat bez opłat

12) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami przedpłaconymi, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się  dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji.

 

POZOSTAŁE KARTY W ADMINISTROWANIU

Lp.   PKO MasterCard Business Srebrna 13 PKO MasterCard
Business Złota 13
MasterCard Business Adm.14 Visa Business Electron Adm.15, 16
62. Wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty
Uwaga:
Opłata pobierana z dołu dla kart MasterCard Business Adm.
200.00 300.00 100.00 x
63. Opłata za miesięczną obsługę karty
Uwaga:
Opłata pobierana z dołu.
bez opłat bez opłat bez opłat 2.00
64. Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji - za każdą operację:


1/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA  3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 7,00 bez opłat

2/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA   3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 7,00 3% nie mniej niż 5,00

3/

w agencjach PKO Banku Polskiego SA  3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 7,00 3% nie mniej niż 5,00

4/

oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA  3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 7,00 3% nie mniej niż 5,00

5/

w bankomatach innych niż bankomaty PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 7,00 3% nie mniej niż 5,00

6/

w urzędach pocztowych   3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 7,00 3% nie mniej niż 5,00
65. Wypłata gotówki w walutach obcych - od wartości operacji - za każdą operację 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 7,00 3% nie mniej niż 15,00
66. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych - od wartości operacji 2% 2% bez opłat bez opłat 
67. Pakiet ubezpieczeniowy (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat bez opłat x
68. Rozpatrzenie wniosku Klienta o zmianę limitu globalnego bez opłat bez opłat 50.00 x
69. Opłata za zmianę wysokości limitów na karcie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
70. Wydanie duplikatu numeru PIN bez opłat bez opłat bez opłat 10.00
71. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji  12.50 12.50 12.50 12.50
72. Wydanie karty po unieważnieniu z nowym 12-miesięcznym okresem ważności 200.00 300.00 x x
73. Raporty elektroniczne z operacjami kartowymi przesyłane poprzez system bankowości elektronicznej iPKO biznes (opłata miesięczna) x x bez opłat bez opłat
74. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty x x 50.00 x
75. Przekroczenie dostępnego limitu karty x x 100.00 x
76. Zatrzeżenie karty oraz wydanie nowej karty po jej zastrzeżeniu x x bez opłat bez opłat
77. Zmiana numeru PIN w bankomacie PKO Banku Polskiego SA x x bez opłat bez opłat

13) Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 30 września 2010 r.

14) Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 28 lutego 2015 r.

15) Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 28 lutego 2015 r.

16) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 1% wartości transakcji.

Pliki do pobrania