DZIAŁ II. KARTY OBCIĄŻENIOWE - MasterCard Corporate oraz Visa Business
Lp.   PKO MasterCard Corporate Municipium PKO MasterCard Corporate PKO MasterCard Corporate Executive PKO Visa Business Charge7 
    w złotych w złotych w złotych w złotych
16.

Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty

Uwaga: Opłata pobierana z dołu

100.00 200.00 350.00 100.00
17. Opłata za miesięczną obsługę karty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
18. Roczna opłata za pakiet Priority Pass i IAPA (opcjonalna)  80.00 80.00 bez opłat x
19. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z wyłączeniem sobót - od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo 50,00 + koszt przesyłki 50,00 + koszt przesyłki 50,00 + koszt przesyłki 50,00 + koszt przesyłki
20. Wypłata gotówki w kraju – od wartości operacji - za każdą operację 4% nie mniej niż 5,00 3,5% nie mniej niż 5,00 3,5% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00
21. Wypłata gotówki za granicą – od wartości operacji - za każdą operację 4% nie mniej niż 10,00 3,5% nie mniej niż 10,00 3,5% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00
22. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych – od wartości operacji:

  1/ krajowych bez opłat 1% 1% 1,3%
  2/ zagranicznych 1% 1% 1% 1,3%
23. Pakiet ubezpieczeniowy (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
24. Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
25. Opłata za zmianę wysokości limitu cyklicznego, dziennego limitu wypłat gotówki lub operacji płatniczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
26. Raporty elektroniczne z operacjami kartowymi przesyłane poprzez system bankowości elektronicznej iPKO biznes (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
27. Zatrzeżenie karty oraz wydanie nowej karty po jej zastrzeżeniu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
28. Zmiana numeru PIN w bankomacie PKO Banku Polskiego SA bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
29. Wydanie duplikatu numeru PIN bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
30. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji   12.50  12.50 12.50 12.50

7) W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami obciążeniowymi PKO Visa Business Charge za granicą w walucie innej niż EUR, PKO Bank Polski SA pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 2% wartości operacji.