Lp.   PKO Diners Club Standard PKO Diners Club Executive PKO Diners Club Travel Account
31. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty 150,00 300,00 400,00
32. Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji - za każdą operację:  
- w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 5% 5% x
- w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA 5% 5% x
33. Wypłata gotówki w walutach obcych – od wartości operacji - za każdą operację 5% 5% x
34. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od wartości operacji  

1/

krajowych 0,00 0,00 0,00

2/

zagranicznych 0,00 0,00 0,00
35. Opłata za przesłanie zestawienia operacji pocztą - miesięcznie  5,00 5,00 5,00
36. Opłata za udostępnienie elektronicznego zestawienia operacji poprzez usługę e-Konto  0,00  0,00  0,00 
37. Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej: 8      

1/

Aktywacja ubezpieczenia w przypadku opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club 0,00 0,00 0,00

2/

aktywacja ubezpieczenia w przypadku braku opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club - miesięcznie 9 10,00 10,00  x

3/

aktywacja ubezpieczenia w przypadku braku opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club oraz gdy klient nie przystąpił do opłaty miesięcznej lub przekroczył liczbę 5 aktywacji w roku kalendarzowym - za każdą aktywację ubezpieczenia na jedną podróż  67,00 67,00  x
38. Usługa e-Konto  0,00  0,00  0,00
39. Opłata za raporty szczegółowe dotyczące operacji wykonanych w biurze podróży współpracującym z Diners Club - miesięcznie (opcjonalnie)  x  x  10,00

8) dla kart PKO Diners Club Standard opłaty wymienione w pkt. 37. poz. 2-3 obowiązują od dnia 1 lipca 2015 r.

9) pakiet daje możliwość skorzystania z 5 bezpłatnych aktywacji w ciągu roku (maksymalnie jednej aktywacji w danym miesiącu); opłata nie będzie pobierana od kart, które dokonują miesięcznego obrotu w wysokości min. 2 000 PLN.