Prowizje wspólne dla usług bankowych obciążonych ryzykiem kredytowym Kredyty gospodarcze, z zastrzeżeniem Działu III Kredyty Inwestorskie Udzielane przez PKO Bank Polski SA gwarancje (w tym funkcjonujące w ramach limitu kredytowego wielocelowego), regwarancje, akredytywy stand-by (w tym funkcjonujące w ramach limitu kredytowego wielocelowego), poręczenia w obrocie zagranicznym i poręczenia wekslowe w obrocie zagranicznym Gwarancje, akredytywy stand-by obce (udzielane przez inne banki) Weksle