Lp.   w złotych
2. Inkaso i inkaso z odroczonym terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowym - przyjęcie zlecenia inkasa czeków w obrocie dewizowym lub zlecenia inkasa z odroczonym terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowymych  1% kwoty czeku nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 500,00
+ opłata pocztowa za przesyłkę poleconą *
+ koszty banków trzecich

* opłata pocztowa za przesyłkę poleconą, w zależności od tego, czy przesyłka wysyłana jest na teren kraju, czy za granicę - stanowi odpowiednio: sumę opłaty za list zwykły w kraju lub zryczałtowanej opłaty pocztowej w obrocie zagranicznym oraz dodatkowej opłaty za traktowanie przesyłki jako poleconej. Jeżeli Klient odbiera sprzedany przez PKO Bank Polski SA czek bankierski osobiście w oddziale Banku, opłaty pocztowej nie pobiera się.

Pliki do pobrania