Lp.   w złotych
3. Czeki bankierskie:  

1/

sprzedaż czeku bankierskiego 1% kwoty czeku nie mniej niż 30,00 nie więcej niż 300,00
+ opłata pocztowa za przesyłkę poleconą *

2/

opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich za realizację sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego 20,00

* opłata pocztowa za przesyłkę poleconą, w zależności od tego, czy przesyłka wysyłana jest na teren kraju, czy za granicę - stanowi odpowiednio: sumę opłaty za list zwykły w kraju lub zryczałtowanej opłaty pocztowej w obrocie zagranicznym oraz dodatkowej opłaty za traktowanie przesyłki jako poleconej. Jeżeli Klient odbiera sprzedany przez PKO Bank Polski SA czek bankierski osobiście w oddziale Banku, opłaty pocztowej nie pobiera się.

Pliki do pobrania