Lp.   Klienci korporacyjni w złotych
4. Przyjęcie zlecenia potwierdzenia wystawienia czeku w obrocie dewizowym 60,00 + koszty banków trzecich
5. Zwrot sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego 0,00
6. Zwrot sprzedanych przez PKO Bank Polski SA i niewykorzystanych czeków podróżniczych 10,00
7. Zastrzeżenie sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego:  

1/

przyjęcie zlecenia zastrzeżenia 25,00

2/

koszty banków trzecich dokonujących zastrzeżenia sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego (opłata zryczałtowana) 100,00
8. Przyjęcie zlecenia czynności dodatkowych (wyjaśniających) do operacji czekowych w obrocie dewizowym 60,00
+ ewentualna opłata pocztowa za przesyłkę poleconą *
+ koszty banków trzecih
9. Kopia dokumentu 6.00

* opłata pocztowa za przesyłkę poleconą, w zależności od tego, czy przesyłka wysyłana jest na teren kraju, czy za granicę - stanowi odpowiednio: sumę opłaty za list zwykły w kraju lub zryczałtowanej opłaty pocztowej w obrocie zagranicznym oraz dodatkowej opłaty za traktowanie przesyłki jako poleconej. Jeżeli Klient odbiera sprzedany przez PKO Bank Polski SA czek bankierski osobiście w oddziale Banku, opłaty pocztowej nie pobiera się.