Czynności wspólne dla produktów finansowania handlu Udzielane przez PKO Bank Polski SA Gwarancje, Regwarancje, Akredytywy Stand-by, Poręczenia w obrocie zagranicznym i poręczenia wekslowe w obrocie zagranicznym (w tym funkcjonujące w ramach limitu kredytowego wielocelowego) Gwarancje, Akredytywy Stand-by obce (udzielane przez inne banki) Obsługa akredytyw dokumentowych własnych (otwieranych przez PKO Bank Polski SA) Obsługa akredytyw obcych (otwieranych przez inne banki) Obsługa zleceń inkasowych wpływających do PKO Banku Polskiego SA Obsługa zleceń inkasowych sporządzanych i wysyłanych przez PKO Bank Polski SA