Lp.   w złotych
8. Prowadzenie rachunku zbiorczego  według umowy z Klientem
9. Przechowywanie papierów wartościowych na rachunku zbiorczym  według umowy z Klientem
10. Czynności operacyjno-rozliczeniowe w zakresie obsługi rachunku zbiorczego  według umowy z Klientem
11. Zwrot kosztów poniesionych przez PKO Bank Polski SA związanych z realizacją umowy  w wysokości faktycznie poniesionych kosztów

* stawki prowizji i opłat netto - mogą ulec zmianie o stawkę stosownego podatku wynikającego z przepisów prawa podatkowego

Pliki do pobrania