Lp.   w złotych
12. Prowadzenie rachunku pieniężnego (bankowego nieoszczędnościowego)  według umowy z Klientem
13.

Miesięczna opłata za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes (abonament obejmuje do 5 zdefiniowanych Użytkowników i zawiera jednorazowe wydanie przez PKO Bank Polski SA do 5 kompletów narzędzi uwierzytelniających)

 według umowy z Klientem
14. Miesięczna opłata za każdego dodatkowego Użytkownika (powyżej 5 Użytkowników) systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes  według umowy z Klientem
15. Inne czynności świadczone na rzecz Klienta  według umowy z Klientem

** Rachunki pieniężne – rachunki bieżące/pomocnicze dla instytucji finansowych i strategicznych Klientów korporacyjnych, dla których PKO Bank Polski SA świadczy usługę powiernictwa