Lp.   w złotych
1. Opłata za realizację:  

1/

Polecenia wypłaty SEPA 1 10,00

2/

polecenia wypłaty niskokwotowe (LVP) zgodnie z umową z bankiem zagranicznym, nie więcej niż 20,00

3/

PKO Intercompany Payments 0,00

4/

pozostałego polecenia wypłaty, gdy koszty ponosi beneficjent (opcja kosztowa BEN lub SHA) 20,00
2. Dodatkowa opłata NON-STP, pobierana w przypadku  braku danych umożliwiających automatyczną realizację polecenia wypłaty, gdy koszty ponosi beneficjent, z wyłączeniem polecenia wypłaty z kraju EOG2  w walucie kraju EOG 20,00
3. Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty otrzymywanych:  

1/

poprawki, zmiany, uzupełnienia do niezrealizowanego polecenia wypłaty, gdy koszty ponosi beneficjent 30,00 + koszty banków trzecich

2/

zlecenie czynności dodatkowych przez Klienta, w tym zapytania do polecenia wypłaty i poszukiwanie wpływu środków na rzecz Klienta PKO Banku Polskiego SA 50,00 + koszty banków trzecich

3/

preawizowanie wpływu z tytułu otrzymywanego polecenia wypłaty przed zaksięgowaniem na rachunku Klienta, osobno od każdego rachunku3 - miesięcznie 25,00

1) Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA – wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz inne kraje prezentowane na stronach internetowych Banku www.pkobp.pl.

2) Europejski Obszar Gospodarczy - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein

3) Usługa dostępna tylko dla klientów PKO eConnect.

Pliki do pobrania