Lp.   w złotych
1. Wydanie dokumentów inkasowych w zamian za zapłatę kwoty inkasa 0,2% nie mniej niż 200,00 nie więcej niż 500,00
2. Wydanie dokumentów inkasowych w zamian za akcept lub wystawienie weksla 0,2%, nie mniej niż 250,00 nie więcej niż 600,00
3. Czynności:  

1/

awizowanie inkasa, 100,00

2/

awizowanie zmiany warunków inkasa, 100,00

3/

indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na PKO Bank Polski SA 200,00

4/

powtórne awizowanie inkasa 50,00
4. Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:  

1/

wydanie dokumentów bez zapłaty (franco) 200,00 + opłaty pocztowe

2/

zwrot niezainkasowanych dokumentów 200,00 + opłaty pocztowe

3/

przekazanie inkasa do realizacji w innym banku 200,00 + opłaty pocztowe

4/

monitowanie zapłaty (za każdy monit) 50,00

5/

realizacja płatności z bieżącą datą waluty 100,00

6/

realizacja płatności częściowej (począwszy od drugiej płatności) 50,00

7/

sporządzenie i wysłanie, na zlecenie Klienta, informacji innej niż dotycząca zmiany warunków inkasa albo monitowania braku zapłaty 50,00

8/

przygotowanie, na zlecenie Klienta, zestawienia dotyczącego inkas klienta 100,00
5. Inne czynności nie objęte Taryfą według umowy z Klientem
6. Zgłoszenie weksla do protestu
Uwaga:
prowizję pobiera się od prawnego posiadacza weksla
300,00 + opłaty notarialne i opłaty pocztowe