Lp.   w złotych
7. Przyjęcie i wysłanie zlecenia inkasa dokumentowego lub inkasa weksli – od kwoty inkasa 0,2%, nie mniej niż 200,00 nie więcej niż 500,00 + opłaty pocztowe
8. Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:  

1/

zmiana instrukcji inkasowych 100,00

2/

zwrot dokumentów niezainkasowanych przez bank prezentujący/inkasujący 200,00 + opłaty pocztowe

3/

sporządzenie indosu pełnomocniczego przez PKO Bank Polski SA 50,00

4/

monitowanie zapłaty (za każdy monit) 50,00

5/

realizacja wpływów z inkasa eksportowego (w przypadku płatności częściowej - za realizację każdego wpływu) 100,00

6/

sporządzenie i wysłanie, na zlecenie Klienta, informacji innej niż dotycząca zmiany warunków inkasa albo monitowania braku zapłaty 50,00

7/

przygotowanie, na zlecenie Klienta, zestawienia dot. inkas Klienta 100,00
9. Inne czynności nie objęte Taryfą według umowy z Klientem