Lp.   w złotych
1. Wysłanie korespondencji za pośrednictwem telefaksu w kraju:  
  - za pierwszą stronę 4,20
  - za każdą następną stronę 2,10
2. Wysłanie korespondencji za pośrednictwem telefaksu za granicę:  
  - za pierwszą stronę 8,40
  - za każdą następną stronę 6,70
3. Komunikaty SWIFT 10,00