Lp.   w złotych 1, 2
1. Wysłanie korespondencji listowej za granicę do krajów:  
  Europy oraz Rosji, Turcji, Cypru i Izraela 4,00
  Afryki, Ameryki Północnej 5,00
  Ameryki Południowej, Środkowej i Azji 6,00
  Australii i Oceanii 9,00

1) za traktowanie przesyłki jako priorytetowej pobiera się dodatkową opłatę 4,00 zł.

2) za traktowanie przesyłki jako poleconej pobiera się dodatkową opłatę 5,30 zł.