Postanowienia ogólne

Część I. Standardowa oferta depozytowa

Część II. Pakiety i rachunki wycofane z oferty (w administrowaniu)

Część III. Karty płatnicze

Część IV. Produkty kredytowe i pożyczki

Część V. Czeki w obrocie dewizowym

Część VI. Polecenia wypłat w obrocie dewizowym

Część VII. Inkaso dokumentowe i inkaso weksli

Część VIII. Akredytywa dokumentowa

Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz wynajmowanie skrytek sejfowych i kaset Świadczenie usług powiernictwa

Część XI. Inne czynności

Kredyty mieszkaniowe wspierane przez budżet państwa udzielone do dnia 31 marca 1996 r. spółdzielniom mieszkaniowym

Część XIII. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM TELEFAKSU (W KRAJU I ZA GRANICĘ) I POCZTY (ZA GRANICĘ)