Postanowienia ogólne

Część IX. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz wynajmowanie skrytek sejfowych i kaset

Część X. Świadczenie usługi powiernictwa

Część XII. Kredyty mieszkaniowe wspierane przez budżet państwa udzielone do dnia 31 marca 1996 r. spółdzielniom mieszkaniowym

Część XIII. Przekazywanie dokumentów za pośrednictwem telefaksu (w kraju i za granicę) i poczty (za granicę) i komunikatów SWIFT