Postanowienia ogólne

Część I. Standardowa oferta depozytowa

Część II. Pakiety i rachunki wycofane z oferty (w administrowaniu)

Część III. Karty płatnicze

Część IV. Produkty kredytowe i pożyczki

Część V. Czeki w obrocie dewizowym (uchylona)

Część VI. Polecenia wypłat w obrocie dewizowym

Część VII. Inkaso dokumentowe i inkaso weksli

Część VIII. Akredytywa dokumentowa

Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz wynajmowanie skrytek sejfowych i kaset Świadczenie usługi powiernictwa

Część XI. Inne czynności

Kredyty mieszkaniowe wspierane przez budżet państwa udzielone do dnia 31 marca 1996 r. spółdzielniom mieszkaniowym Przekazywanie dokumentów za pośrednictwem telefaksu (w kraju i za granicę) i poczty (za granicę) i komunikatów SWIFT