PKO KONTO
FIRMOWE
PKO RACHUNEK
 DLA BIZNESU
PAKIET
NASZA WSPÓLNOTA
BŁĘKITNA
PAKIET  
NASZA WSPÓLNOTA
SREBRNA
  dla osób prowadzących działalność gospodarczą, rolników i osób wykonujących wolne zawody   
123456
  w złotychw złotychw złotychw złotych
I.RACHUNKI BANKOWE I PAKIETY    
1.Prowadzenie rachunku/konta bieżącego BIZNES PARTNER- miesięcznie, z zastrzeżeniem  pkt 3
Uwaga:    
1. Nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego w ofercie  PKO Konto firmowe i  PKO Rachunek dla biznesu w miesiącu kalendarzowym, w którym rachunek został otwarty
2. W przypadku uzależnienia opłaty za prowadzenie rachunku od sumy operacji bezgotówkowych, do operacji bezgotówkowych zalicza się operacje kartą debetową  rozliczone w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za rachunek. W przypadku zwrotu towaru zakupionego kartą, anulowania operacji zakupu, kwota operacji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę operacji bezgotówkowych. Operacje bezgotówkowe sumują się, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę.
3. W miesiącu, w którym rachunek jest zamykany opłata za prowadzenie zostanie rozliczona proporcjonalnie w zależności od liczby dni prowadzenia rachunku licząc do dnia jego zamknięcia. Warunki, od których uzależniona jest opłata  nie podlegają obniżeniu.
4. Opłata jest równoznaczna z pobraniem opłaty za cały pakiet  NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA lub NASZA WSPÓLNOTA  SREBRNA i w odniesieniu do tych pakietów pierwsza opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty.
0,00 - pod warunkiem wykonania w danym miesiącu kalendarzowym przelewu do ZUS i dokonania operacji bezgotówkowych kartą debetową  na sumę  co najmniej 500 zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 25,00

0,00 - przez 6 miesiący dla osób prowadzących działalność  krócej niż 12 miesięcy

0,00 - dla rolników pod warunkiem  wpływu 1)na rachunek  w bieżącym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej 1000 zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 9,00
0,00 - pod warunkiem  wpływu 1) na rachunek  w bieżącym miesiącu kalendarzowym  w wysokości co najmniej 50.000 zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 49,00

0,00 - przez 6 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność  krócej niż 12 miesięcy


12,00

Pakiet obejmuje:                                        
1) prowadzenie rachunku bieżącego,                                          
2) abonament miesięczny za dostęp do bankowości elektronicznej iPKO.
28,00

Pakiet obejmuje:
1) prowadzenie rachunku bieżącego i 1 rachunku pomocniczego dla funduszu remontowego,
2) abonament miesięczny za dostęp do bankowości elektronicznej iPKO albo iPKO biznes,
3) 30 przelewów zewnętrznych dokonanych za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO lub iPKO biznes, w tym do ZUS i US (z wyłączeniem przelewów w formie zbiorczej oraz przelewów z rachunków pomocniczych).

1/

wpływ - suma zarejestrowanych wpływów na rachunek w bieżącym miesiącu kalendarzowym. Nie obejmuje środków pochodzących z: własnych rachunków w Banku, lokat terminowych, depozytów automatycznych, kredytów, zwrotu składek ubezpieczenia, zwrotu towarów, storno uznania
2.Obsługa dopuszczalnego salda debetowego - miesięcznie5,005,005,005,00
3.Prowadzenie rachunków pomocniczych i walutowych - miesięcznie

Uwaga:
1. Dla posiadaczy pakietów NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA i NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA rachunki pomocnicze dostępne są tylko w walucie polskiej.
2. W przypadku pakietu NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA lub NASZA WSPÓLNOTA  SREBRNA pierwsza opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty.

5,00 - pod warunkiem utrzymania średniego miesięcznego salda na rachunku w wysokości 10.000 zł, albo równowartości w innych walutach,  jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 25,00 5,00 - pod warunkiem utrzymania średniego miesięcznego salda na rachunku w wysokości 10.000 zł,albo równowartości w innych walutach  jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 25,0030,0020,00
1 rachunek pomocniczy dla funduszu remontowego w pakiecie
4.Usługi bankowości elektronicznej iPKO i iPKO biznes      

 1/

udostępnienie usług bankowości elektronicznej iPKO -miesięcznie 0,000,00 w pakiecie w pakiecie

 2/

 

udostępnienie usług bankowości elektronicznej iPKO biznes-miesięcznie, z zastrzeżeniem ppkt 3x0,00
do 5 zdefiniowanych użytkowników
2,00
za każdego zdefiniowanego użytkownika

 

w pakiecie
do 3 zdefiniowanych użytkowników

15,00
za każdego kolejnego użytkownika

5,00
za każdego kolejnego użytkownika

 3/

korzystanie z  narzędzia autoryzacyjnego do usługi iPKO biznes ( karta kodów jednorazowych w formie karty chip i czytnik)  - miesięczniex6,00 0,00 0,00
5.Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych i przelewów Split Payment - od każdego przelewu:      

 1/

na rachunki w PKO Banku Polskim SA:      

 a/

zleconych w oddziale15,006,006,006,00

        i.

dla Rolnika5,00xxx

 b/

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO albo  iPKO biznes w walutach innych niż złoty z wyłączeniem przelewów Split Payment 1,001,001,001,00
 c/za pośrednictwem kanału mobilnego IKO z wyłączeniem przelewów Split Payment 
Uwaga: Pozostałe opłaty związane z usługami realizowanymi w kanale mobilnym zawiera Część XI Dział I Taryfy
0,000,00xx
 d/za pośrednictwem systemu PKO eConnect z wyłączeniem przelewów Split Payment x2,000,000,00
 e/za pośrednictwem serwisu telefonicznego2,002,003,003,00
 f/w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiCash z wyłączeniem przelewów Split Payment x2,500,000,00
 g/przy użyciu nośników  w wymaganym formaciexx2,002,00

2/

na rachunki w innych bankach:      

a/

 zleconych w oddziale, w tym o charakterze pilnym* (przelew Split Payment nie jest realizowany w trybie pilnym) 15,009,0010,009,00

 i.

dla Rolnika5,00xxx

b/

zleconych w oddziale jako przelew natychmiastowy, w tym na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego**20,0020,0020,0020,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO30 przelewów zewnętrznych bez opłat  (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) z wyłączeniem przelewów z rachunków pomocniczych - każdy następny za 1,00 0,751,5030 przelewów w pakiecie (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) - każdy następny za 1,00

i.

jako przelew natychmiastowy, w tym na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego**10,0010,0010,0010,00

d/

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO biznesx0,751,5030 przelewów w pakiecie (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) - każdy następny za 1,00

 i.

- w formie zbiorczej za pośrednictwem iPKO biznes - za każdy przelewx0,751,501,00

 ii.

- o charakterze pilnym* z wyłączeniem przelewów Split Paymentx5,003,503,00

e/

do ZUS i Urzędu Skarbowego za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO biznes0,000,001,001,00

f/

za pośrednictwem kanału mobilnego IKO, z wyłączeniem przelewów do ZUS i US
Uwaga: Pozostałe opłaty związane z usługami realizowanymi w kanale mobilnym zawiera Część XI Dział I Taryfy
0,000,99xx

g/

za pośrednictwem systemu PKO eConnect z wyłączeniem przelewów Split Paymentx2,001,001,00

h/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego5,005,006,006,00

 i.

jako przelew natychmiastowy, w tym na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego**20,0020,0020,0020,00

i/

w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiCash z wyłączeniem przelewów Split Payment x2,502,002,00

j/

przy użyciu nośników  w wymaganym formaciexx5,005,00

k/

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji w placówce PKO Banku Polskiego SA:      
 i.- w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł25,0025,0025,0025,00
 ii.- w kwocie niższej niż 1 000 000 zł45,0045,0045,0045,00

l/

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej i serwisu telefonicznego:      
 i.- w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł20,0020,0020,0020,00
 ii.- w kwocie niższej niż 1 000 000 zł40,0040,0040,0040,00

3/

tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności PKO Banku Polskiego SA z tytułu karty kredytowej0,000,000,000,00
6.Usługa PKO Rachunki wirtualne:

1)

uruchomienie usługix50,0010,0010,00

2)

opłata za każdą przyjętą płatność masowąx0,250,150,15
7.Zlecenia stałe w tym zlecenia stałe Split Payment (o stałej kwocie i terminie), z zastrzeżeniem pkt 8:      

1/

złożenie dyspozycji zlecenia stałego:      

a/

w oddziale12,003,003,003,00
 - realizowanego za pośrednictwem SORBNET 212,005,005,005,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego12,003,003,003,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego0,000,000,000,00

2/

zmiana dyspozycji zlecenia stałego realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2, rozumianego jako anulowanie kolejnej (najbliższej) płatności12,005,005,005,00

3/

wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu:      

a/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA      
 i.- poprzez iPKO2,002,000,000,00
 ii.- iPKO biznesx2,000,000,00
 iii.- w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego12,003,503,503,50

b/

na rachunki prowadzone w innych bankach      
 i.- poprzez iPKO2,002,002,002,00
 ii.- iPKO biznesx2,002,002,00
 iii.- w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego12,003,503,503,50
c/realizacja zlecenia stałego SORBNET 2:12,003,003,003,00

4/

modyfikacja dyspozycji zlecenia stałego:      

a/

w oddziale12,00 3,00 3,00 3,00
 - realizowanego za pośrednictwem SORBNET 212,005,005,005,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 12,00 3,00 3,00 3,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00
8.Zlecenia stałe w tym zlecenia stałe Split Payment (o stałej kwocie i terminie) do Urzędu Skarbowego (US):    

1/

 złożenie dyspozycji zlecenia stałego do US:    

a/

w oddziale

 12,00

  5,00  5,00  5,00
2/ zmiana dyspozycji zlecenia stałego US:    
a/w oddziale 12,00 5,00 5,00 5,00
3/ wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu 12,00 2,50 2,50 2,50
4/modyfikacja dyspozycji zlecenia stałego US:    
a/w oddziale 12,00 5,00 5,00 5,00
9.Polecenie zapłaty jednarozowe, w tym poklecenie zapłaty Split Payment - realizacja dyspozycji przekazania środków:      

1/

na rachunek odbiorcy (wierzyciela) – za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od odbiorcy (wierzyciela) 1,00 1,00 1,00 1,00

2/

 z rachunku płatnika (dłużnika) za każde wykonane polecenie zapłaty - opłatę pobiera się od płatnika (dłużnika)      

a/

na rachunki w PKO Banku Polskim SA0,000,000,000,00

b/

na rachunki w innych bankach2,002,002,002,00

3/

czynności związane z odwołaniem przez płatnika (dłużnika) pojedyńczego polecenia zapłaty przed otrzymaniem polecenia zapłaty przez PKO Bank Polski SA5,005,000,000,00

4/

za złożenie przez płatnika (dłużnika) żądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty15,0015,0015,0015,00

5/

dystrybucja zgód polecenia zapłaty - opłata pobierana od odbiorcy za każdą zgodę5,005,005,005,00
10.System bankowości elektronicznej MultiCash:      

1/

Instalacja systemu bankowości elektronicznej przez Bank (wyłącznie na podstawie indywidualnych decyzji):      

a/

w wersji jednostanowiskowejx250,00250,00250,00

b/

w wersji wielostanowiskowej      
 - za pierwsze stanowiskox250,00250,00250,00
 - za każde następne stanowiskox75,0050,0050,00

2/

udostępnienie systemu bankowości elektronicznej MultiCash-miesięcznie:      

a/

związanego z jednym rachunkiemx150,00150,00150,00

b/

za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych)x10,0010,0010,00

3/

koszty szkolenia pracowników użytkownika systemu bankowości elektronicznejxwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientem
11.System PKO eConnect: x   

1/

koszty pierwszej instalacji i szkolenia (niezależnie od ilości stanowisk)

Uwaga: Opłata obejmuje podatek od towarów i usług

 według umowy z klientem nie mniej niż 100,00według umowy z klientem nie mniej niż 100,00według umowy z klientem nie mniej niż 100,00

a/

1 stanowisko w pakiecie Nasza Wspólnota Błękitna, Nasza Wspólnota Srebrna

 x0,000,00

2/

miesięczna opłata abonamentowa za użytkowanie systemu:

 

a/

instalacja standardowa, za każde stanowisko

 50,0050,0050,00

i.

1 stanowisko w pakiecie Nasza Wspólnota Błękitna, Nasza Wspólnota Srebrna

  x 0,00 0,00

b/

instalacja niestandardowa

 75,0075,0075,00

3/

czynności związane z odwoływaniem zleceń z przyszłą datą płatności przez Klienta za pośrednictwem systemu

 0,000,000,00

4/

Serwis (w tym kolejne instalacje lub szkolenia)

 

a/

wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja lub szkolenie, z przeczyn leżących po stronie Banku 0,000,000,00

b/

nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub serwis na życzenie z przyczyn leżących po stronie Klienta ( w tym kolejna instalacja lub szkolenie), realizacja w trybie:
Uwaga: Opłata zawiera podatek od towarów i usług

 

i.

ekspresowym

 860,00860,00860,00

ii.

pilnym*

 750,00750,00750,00

iii.

standardowym

 570,00570,00570,00

c/

wezwanie serwisowe (serwis czynności drobnych- generowanie kluczy podpisowych, zakładanie konta użytkownika, definiowanie ścieżek kluczy)

 420,00420,00420,00
 Uwaga: Opłaty  zawiera podatek od towarów i usług    

5/

pakiet uwierzytelniający dla serwisu internetowego PKO eConnet      

a/

wydanie tokena 0,000,000,00

b/

opłata miesięczna za token 30,0030,0030,00

c/

zastrzeżenie tokena 5,005,005,00

d/

opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 miesięcy od momentu jego wydania (za każdy pełny m-c pozostający do końca okresu 10,0010,0010,00

6/

odzyskanie hasła administratora 500,00500,00500,00

7/

zdalna administracja Użytkownikami w systemie:      

a/

uruchomienie usługi 100,00100,00100,00

b/

opłata miesięczna 150,00150,00150,00

8/

przygotowanie i dostarczenie do Klienta płyty instalacyjnej PKO eConnect 100,00100,00100,00

9/

przygotowanie i udostępnienie za pośrednictwem FTP wersji instalacyjnej PKO eConnect 0,000,000,00

10/

zmiany adaptacyjne systemu PKO eConnect na życzenie Klienta do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00

11/

raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, prezentujące księgowania na rachunkach Klienta, w postaci wyciągów MT940, wysyłane poprzez pocztę systemu PKO eConnect:      

a/

uruchomienie usługi 10,0010,0010,00

b/

opłata miesięczna za każdy rachunek 5,005,005,00

12/

podpis bez znacznika czasu (uruchomienie usługi) 100,00100,00100,00

13/

realizacja masowych  płatności wychodzących:      

a/

zawarcie umowy (za każdy rachunek płatności pakietowych) 100,00100,00100,00

b/

opłata miesięczna( za każy rachunek płatności pakietowych) 20,0020,0020,00

c/

opłata za każdą płatność pakietową 0,800,800,80
12.Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald w ramach rachunków bankowych skonsolidowanych – miesięczna opłata abonamentowax100,00 + 10,00 opłat za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji100,00 + 10,00 opłat za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji100,00 + 10,00 opłat za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji
13.Przekazywanie wyciągów bankowych listem zwykłym, drogą elektroniczną albo przygotowanie do odbioru w oddziale:      

1/

przekazywane listem zwykłym

Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash, PKO eConnect

20,0010,0010,0010,00

2/

przygotowywane do odbioru w oddziale

Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash, PKO eConnect

20,0015,0015,0015,00

3/

przekazywane drogą elektroniczną  w formacie pdf - za każdy wyciąg0,000,000,000,00

4/

za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie Klienta25,0025,0025,0025,00
14.Generowanie raportów elektronicznych prezentujacych księgowania na rachunkach klienta w formacie innym niż wyciąg bankowy przy wykorzystaniu system MultiCash:      

a/

w formatach standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski      
 i.- udostępnienie usługi - opłata jednorazowax10,0010,0010,00
 ii.- abonament miesięcznyx5,005,005,00

b/

w formatach innych niż standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski SA:      
 i.udostępnienie usługi - opłata jednorazowaxwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientem
 ii.abonament miesięcznyxwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientem
15.

Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej:

    
1/

pocztą elektroniczną

0,000,00xx
2/

w formie wiadomości tekstowej SMS

    
a/

przez pierwsze 3 miesiące od włączenia usługi

0,000,00  
b/

od 4 miesiąca - w zależności od wyboru przez Klienta sposobu rozliczenia opłaty:

    
i.

opłata pobierana w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi

10,0010,00  
ii.

za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych w danym miesiącu SMS i stawki opłaty)

0,250,25  
16.Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia albo monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz o zaległych prowizjach, opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich spłaty30,0030,0030,0030,00
II.KARTY DEBETOWE    
17.Karty typu Partner wydawane do rachunków w PLN:    
1/wydanie karty - opłata  za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty0,000,0030,0030,00
2/użytkowanie karty- opłata za każdy kolejny 12-miesięczny okres ważności karty30,0030,0030,0030,00
3/wypłata gotówki w walucie polskiej przy użyciu karty debetowej – od wartości operacji  - za każdą operację:    
a/w bankomatach PKO Banku Polskiego SA,0,000,000,000,00
b/w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA0,2%0,2%0,2%0,2%
c/w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA, urzędach pocztowych 3,5% nie mniej niż  5,00 3,5% nie mniej niż  5,00 3,5% nie mniej niż  5,00 3,5% nie mniej niż  5,00
4/wypłata gotówki w walutach obcych- od wartości operacji - za każdą operację3% nie mniej niż 10,003% nie mniej niż 10,003% nie mniej niż 10,003% nie mniej niż 10,00
18.Karty debetowe wydawane do rachunków w EUR:      

1/

wydanie karty - opłata za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty0,000,00  

2/

użytkowanie karty - opłata za każdy kolejny 12-miesięczny okres ważności karty20 EUR20 EUR  

3/

wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację:1% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,00

a/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA,0,000,00  

b/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR  

c/

w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA, urzędach pocztowych3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR  

4/

wypłata gotówki w walutach obcych- od wartości operacji - za każdą operację4% nie mniej niż 3 EUR4% nie mniej niż 3 EUR  

19.

Karty debetowe wydawane do rachunków w USD    
1/wydanie karty  opłata za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty0,000,00  
2/

użytkowanie  karty- opłata za każdy kolejny 12-miesięczny okres ważności karty

25 USD25 USD  
3/wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację:      

a/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA,0,00 0,00  

b/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA3,5% nie mniej niż 2,00 USD3,5% nie mniej niż 2,00 USD  

c/

w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA, urzędach pocztowych3,5% nie mniej niż 2,00 USD3,5% nie mniej niż 2,00 USD  
4/Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej4% nie mniej niż 4 USD4% nie mniej niż 4 USD  

20.

Pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem kart debetowych, oraz opłaty związane z obsługą kart: charge i kredytowychw  Części III - opłaty i prowizje dla oferty standardowej w  Części III - opłaty i prowizje dla oferty standardowejw  Części III - opłaty i prowizje dla oferty standardowejw  Części III - opłaty i prowizje dla oferty standardowej

III.

OPERACJE GOTÓWKOWE: 

21.

Wpłaty dokonywane tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym, spłaty należności z tytułu karty kredytowej 0,00 0,000,00 0,00

22.

Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej      

1/

w oddziałach:    

a/

na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim SA, w tym:  3,503,00

i.

na PKO Konto Firmowe:      

 

- w kwocie niższej lub równej 2000 zł 10,00   

 

- w kwocie wyższej niż 2000 zł - od kwoty operacji: 0,5%   

ii.

na PKO Rachunek dla biznesu:    

 

- w kwocie niższej lub równej 1200 zł:  6,00  
 - w kwocie wyższej niż 1200 zł-od kwoty operacji:  0,5%  
b/na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach1% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,00

2/

w agencjach:      

a/

w kwocie niższej lub równej 1000 zł 2,50 2,50 2,50 2,50

b/

w kwocie wyższej niż 1000 zł-od kwoty operacji 0,5%0,5%0,5%0,5%

3/

za pośrednictwem wpłatomatów PKO Banku Polskiego SA    

a/

za wpłaty o łącznej kwocie do 50 tys. zł  w miesiącu kalendarzowym0,000,000,000,00

b/

za wpłaty powyżej 50 tys. zł - od  kwoty wpłaty przekraczającej próg  50 tys. PLN w miesiącu kalendarzowym 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
23.Dodatkowe czynności związane z obsługą wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających powyżej 50 sztuk monet - od kwoty w monetach
Uwaga: Nie dotyczy wpłatomatów
  5% nie mniej niż 10,00  5% nie mniej niż 10,00  5% nie mniej niż 10,00  5% nie mniej niż 10,00
24.Wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych dokonywane w formie otwartej: według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem
1/wnoszone w banknotach - od kwoty w banknotach0,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,00
2/wnoszone w monetach-od równowartości kwoty w monetach50%50%50%50%
3/z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut- od kwoty operacjiod 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%
25. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej    
 1/ wnoszone w złotych:    
 a/ w formie uporządkowanej- od kwoty operacji 0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00  0,3% nie mniej niż 10,00
 b/ w formie nieuporządkowanej- od kwoty operacji 0,2% nie mniej niż 30,00 0,2% nie mniej niż 30,00  0,5% nie mniej niż 10,00
 2/ wnoszone w walutach wymienialnych:    
 a/ w banknotach - od kwoty w banknotach 0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00  x
 b/ w monetach-od równowartości kwoty w monetach 50% 50%  x
 3/ wydanie bezpiecznych kopert:    
 a/ format B4 (pakiet 100 sztuk) 52,00 52,00 52,00 52,00
 b/ format B5 (pakiet 100 sztuk) 32,00 32,00 32,00 32,00
 c/ do bilonu 9,3 kg (100 sztuk) 65,00 65,00 65,00 65,00
 d/ do bilonu 15 kg (100 sztuk) 90,00 90,00 90,00 90,00
 26.Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej pomiędzy faktyczną kwotą wpłaty zamkniętej a kwotą wpłaty wskazanej przez klienta 10,00 10,00 10,00 10,00
 27.Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej:    
 1/z rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA    
 a/w kwocie nie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b - od kwoty operacji 0,5% nie mniej niż 10,00

 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00
 b/na podstawie czeku (w kwotach wymagających i niewymagających awizowania), z zastrzeżeniem lit. d 0,5% nie mniej niż 10,00

 0,5% nie mniej niż 5,00 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00
 c/w kwocie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b i d- od łącznej kwoty operacji
Uwaga dotycząca sposobu obliczania pobieranej prowizji: Kwota pobranej prowizji = Kwota operacji awizowanej wypłaty gotówkowej x Procent prowizji x Współczynnik terminu realizacji przy czym Współczynnik terminu realizacji = |30 dni - (Data realizacji awizo - Data rejestracji awizo) + 1 dzień| /30 dni
 0,6% nie mniej niż 12,00 0,3% nie mniej niż 9,00  0,3% nie mniej niż 9,00  0,3% nie mniej niż 9,00
 d/ przechowywanie gotówki zaawizowanej zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA nieodebranej przez dwa dni robocze
Uwaga: Prowizja jest pobierana od zamówionej kwoty jako prowizja dodatkowa do prowizji podstawowej za wypłatę gotówkową
 0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00 0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00 0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00 0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00
 2/ z rachunków bankowych prowadzonych w innych bankach- od kwoty operacji 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00
 28. Wypłaty dokonywane w formie zamkniętej- od kwoty operacji 0,15% nie mniej niż 10,00 0,15% nie mniej niż 10,00 0,15% nie mniej niż 10,00 0,15% nie mniej niż 10,00
 29. Zmiana pakietu 100,00 100,00 x x
* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję
 IV. POZOSTAŁE OPŁATY:    
30. Realizacja przelewów zagranicznych z zagranicy, za granicę, do i z banku krajowego w walucie wymienialnej,  w tym SEPA (funkcjonujące w Banku pod nazwą,: Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym otrzymywane i wysyłane przez PKO Bank Polski SA)    zgodnie z Częścią VI
31. Inne czynności związane z obsługą pakietów     zgodnie z  Częścią XI
32.Konwojowanie wartości pieniężnychwedług umowy z klientem

* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję

**Szczegółowe informacje na temat usługi (w tym data wdrożenia) oraz wysokość limitów określona w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA