w złotych

1

2

3

1.

Prowadzenie rachunku lokacyjnego

0,00

2.

Realizacja przelewów,  w tym predefiniowanych, z powiązanego rachunku bieżącego Klienta w PKO Banku Polskim SA na jego rachunek lokacyjny - od każdego  przelewu

0,00

3.

Realizacja przelewów z rachunku lokacyjnego na rachunek powiązany:

 

1/

za pierwszy przelew w danym miesiącu

0,00

2/

za każdy następny przelew w danym miesiącu

10,00

4.

Wyciągi bankowe:

 

1/

przekazywane listem zwykłym

Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash 

10,00

2/przygotowywane do odbioru w oddziale
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash 

15,00

3/

przekazywane drogą elektroniczną w formacie pdf - za każdy wyciąg

0,00

4/

za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie Klienta

25,00

5.

Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny

 

1/

w formie otwartej w oddziałach

0,5% nie mniej niż 6,00

2/

w formie otwartej w agencjach:

 

a)

w kwocie niższej lub równej 1 000 zł. - od kwoty operacji

2,50

b)

w kwocie wyższej niż 1 000 zł. - od kwoty operacji

0,50%

 

Opłata dodatkowa dla wpłat gotówkowych dokonywanych w formie otwartej, zawierającej powyżej 50 szt. monet - od równowartości kwoty w monetach

5% min 10,00 PLN

6.

Inne czynności

zgodnie z częścią XI