SUPER PAKIETZESTAW WSPÓLNY CEL BIZNES PARTNER MEDYK PARTNER AGRO PARTNER Rachunki kas zapomogowo-pożyczkowych, rad rodziców i rad szkołyPozostałe rachunki złotowe i walutowe
Pozostałe rachunki złotowe i walutowe
123
45678910
  Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r.Otwarte do dnia 15 lipca 2007 r.Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r.Otwarte do dnia 30 kwietnia 2013 r.
       Opłaty i prowizje pobierane są jak dla rachunku BIZNES PARTNER w administrowaniu (kol.5), z wyjątkiem Lp. 1 oraz punktów, w których wstawiono znak "x" oznaczający niedostępność  danej usługiOpłaty i prowizje pobierane są jak dla rachunku BIZNES PARTNER w administrowaniu (kol.5), z wyjątkiem Lp. 1 oraz punktów, w których wstawiono znak "x" oznaczający niedostępność danej usługi 
  w złotychw złotychw złotychw złotychw złotychw złotychw złotychw złotych
1.Prowadzenie rachunku - miesięcznie40,0015,0040,0040,0040,0015,0040,0040,00
za każdy rachunek (w tym rachunek pomocniczy)
1aObsługa dopuszczalnego salda debetowego-miesięcznie10,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,00
2.Dostęp do  usług bankowości elektronicznej (iPKO i iPKO biznes) - miesięcznie               

1/

iPKO5,002,005,005,005,00xx5,00

2/

 

iPKO biznes

Uwaga: opłata obejmuje wydanie przez Bank kompletu narzędzi autoryzacyjnych (karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) dla każdego użytkownika

 
60,00 (opłata obejmuje wydanie narzędzi autoryzacyjnych do 5 zdefiniowanych użytkowników)  60,00 (opłata obejmuje wydanie narzędzi autoryzacyjnych do 5 zdefiniowanych użytkowników)  60,00 (opłata obejmuje wydanie narzędzi autoryzacyjnych do 5 zdefiniowanych użytkowników)  60,00 (opłata obejmuje wydanie narzędzi autoryzacyjnych do 5 zdefiniowanych użytkowników)  60,00 (opłata obejmuje wydanie narzędzi autoryzacyjnych do 5 zdefiniowanych użytkowników)xx60,00 (opłata obejmuje wydanie narzędzi autoryzacyjnych do 5 zdefiniowanych użytkowników)
 15,00 - za każdego kolejnego użytkownika15,00 - za każdego kolejnego użytkownika15,00 - za każdego kolejnego użytkownika15,00 - za każdego kolejnego użytkownika15,00 - za każdego kolejnego użytkownika x 15,00  za każdego kolejnego użytkownika

3/

udostępnienie platformy transakcyjnej iPKO Dealer-miesięcznie30,0030,0030,0030,0030,00xx30,00
3.Realizacja przelewów i przelewów Split Payment, w tym przelewów predefiniowanych, z zastrzeżeniem pkt 5 w Części XI Dziale III - od każdego przelewu:               

1/

na rachunki w PKO Banku Polskim SA:               

a)

zleconych w oddziale6,006,006,006,006,006,006,005,00

b)

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO,  iPKO biznes         xx 
 i.na rachunki prowadzone na rzecz tego samego numeru Klienta0,000,000,000,000,00xx0,00
 ii.na pozostałe rachunki:      x x 
 - w złotych0,000,000,000,000,00xx0,00
 - w pozostałych walutach z wyłączeniem przelewu Split Payment1,001,001,001,001,00xx1,00
c)za posrednictwem systemu PKO eConnect z wyłączeniem przelewu Split Payment0,000,000,000,000,000,000,000,00

d)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,003,003,003,003,00 x x3,00

e)

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu MultiCash z wyłączeniem przelewu Split Payment1,001,001,001,001,001,001,000,00

f)

przy użyciu nośników w wymaganym formacie2,002,002,002,002,002,002,002,00

2/

na rachunki w innych bankach:               1,50

a)

zleconych w oddziale 9,00 9,009,00 9,00 9,009,009,008,00
 - o charakterze pilnym, z wyłączeniem przelewu do ZUS 2/11,00 11,0011,00 11,0011,0011,00  11,0011,00 
 - jako przelew natychmiastowy**20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00

b)

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO 1,501,50 1,501,50  1,50x x 0,50
 jako przelew natychmiastowy**10,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,00

c)

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO  Biznes 2,00  2,00 2,00   2,00 2,00 x x 2,00
 - przelew w formie zbiorczej za pośrednictwem iPKO biznes- od każdego przelewu 2,00   2,00 2,00   2,00  2,00x x 2,00
 - o charakterze pilnym z wyłączeniem przelewu Split Payment5,005,005,005,005,00 x x5,00

d)

do ZUS i Urzędu Skarbowego za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO Biznes zgodnie z lit. b i czgodnie z lit. b i c zgodnie z lit. b i czgodnie z lit. b i c zgodnie z lit. b i c  x xzgodnie z lit. b i c 

e)

za posrednictwem systemu PKO eConnect z wyłączeniem przelewu Split Payment1,501,501,501,501,501,501,501,50

f)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 6,00   6,00  6,00  6,00  6,00 xx   6,00
 jako przelew natychmiastowy**20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00

g)

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu MultiCash z wyłączeniem przelewu Split Payment 2,00 2,002,00  2,00 2,00 2,00 2,002,00 

h)

przy użyciu nośników w wymaganym formacie:5,00 5,00 5,00  5,00   5,00 5,00   5,00 5,00 

i)

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji w placówce PKO Banku Polskiego:               
 - w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł25,0025,00   25,00 25,00 25,0025,00  25,00  25,00  
 - w kwocie niższej niż 1 000 000  zł 45,00 45,00   45,00 45,00   45,00 45,00  45,00  45,00 

j)

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej i serwisu telefonicznego               
 - w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł20,002,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00
 - w kwocie niższej niż 1 000 000  zł40,0040,0040,0040,0040,0040,0040,0040,00

3/

tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności PKO Banku Polskiego SA z tytułu karty kredytowej 0,000,00  0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 
4. Usługa PKO Rachunki wirtualne:  
 
 
       
1/uruchomienie usługi50,0050,0050,0050,0050,0050,0050,0050,00
a)dla rachunków wspólnotxxxxxxx10,00
2/opłata za każdą płatność masową0,250,250,250,250,250,250,250,25
i.wspólnotxxxxxxx0,15
5.Zlecenia stałe w tym zlecenia stałe Split Payment (o stałej kwocie i terminie), z zastrzeżeniem pkt 5 a:        

1/

złożenie dyspozycji zlecenia stałego:               

a)

 w oddziale 3,003,00 3,00 3,00  3,00 3,003,00  3,00

 

- realizowanego za pośrednictwem SORBNET 25,005,005,005,005,005,005,005,00

b)

 za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,003,00 3,003,00  3,00 xx 3,00

c)

 za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,000,00  0,000,00  xx 0,00

2/

 zmiana dyspozycji zlecenia stałego realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2, rozumianego jako anulowanie kolejnej (najbliższej) płatności5,00  5,005,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3/

 wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu:               

a)

 na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA               
 - poprzez iPKO i iPKO biznes0,000,000,000,000,000,000,000,00
 - w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,503,503,503,503,503,503,503,50

b)

 na rachunki prowadzone w innych bankach               
 - poprzez iPKO i iPKO biznes2,002,002,002,002,002,002,002,00
 - w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,503,503,503,503,503,503,503,50

c) 

realizacja zlecenia stałego SORBNET 2:3,003,003,003,003,003,003,003,00

 

 - w kwocie wyższej niż 999.999 zł        

 

 - w kwocie niższej niż 999.999 zł        

4/

 modyfikację zlecenia stałego:               

 a)

 w oddziale3,00 3,00 3,003,003,003,00 3,00  3,00 

 

- realizowanego za pośrednictwem SORBNET 25,005,005,005,005,005,005,005,00

 b)

 za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,003,003,003,003,00 xx3,00

 c)

 za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,000,00  0,00 0,00 xx 0,00
5a. Zlecenia stałe w tym zlecenia stałe Split Payment do Urzędu Skarbowego (US):        

1/

 złożenie dyspozycji zlecenia stałego do US:        

a)

 w oddziale5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

2/

 zmiana dyspozycji zlecenia stałego US        

a)

 w oddziale5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  5,00

3/

 wykonywanie zleceń stałych - za każdą należność wymienioną w zleceniu2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

4/

 modyfikację zlecenia stałego US:        

a)

 w oddziale 5,005,00  5,00 5,00 5,00 5,005,00 5,00 
 6. Polecenie zapłaty jednarozowe, w tym polecenie zapłaty Split Payment - realizacja dyspozycji przekazania środków:               

 1/

  na rachunek odbiorcy (wierzyciela)  – za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od odbiorcy (wierzyciela) 1,001,00 1,00 1,00  1,00 1,001,00  1,00

 2/

 z rachunku płatnika (dłużnika) za każde wykonane polecenie zapłaty  (opłatę pobiera się od  płatnika (dłużnika)               

a)

na rachunki w PKO Banku Polskim SA0,000,000,000,000,000,000,000,00

b)

na rachunki w innych bankach2,002,002,002,002,002,002,002,00

3/

 czynności związane z odwołaniem przez płatnika (dłużnika) pojedyńczego polecenia zapłaty przed otrzymaniem polecenia zapłaty przez PKO Bank Polski SA5,005,005,005,005,005,005,005,00

4/

za złożenie przez płatnika (dłużnika) żądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty15,0015,0015,0015,0015,0015,0015,0015,00

5/

za dystrybucję zgód polecenia zapłaty - za każdą zgodę (opłatę pobiera się od odbiorcy)5,005,005,005,005,005,005,005,00
 7. System bankowości elektronicznej MultiCash:               

 1/

 instalacja systemu bankowości elektronicznej (wyłącznie na podstawie indywidualnych umów):               

 a)

 w wersji jednostanowiskowej 250,00  250,00 250,00   250,00 250,00  250,00  250,00  250,00

 b)

 w wersji wielostanowiskowej               
 - za pierwsze stanowisko 250,00 250,00   250,00  250,00  250,00 250,00   250,00  250,00
 - za każde następne stanowisko 75,00 75,00 75,00 75,00 75,0075,00 75,00  75,00

 2/

 udostępnienie systemu bankowości elektronicznej - miesięcznie:               

 a)

 związanego z jednym rachunkiem150,00   150,00150,00   150,00
 
 150,00 xx150,00

 b)

 za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych) 10,00   10,00  10,00 10,00   10,00 x x 10,00

 3/

 koszty szkolenia pracowników użytkownika systemu bankowości elektronicznej według umowy z klientemwedług umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem  xx według umowy z klientem
8.System PKO eConnect:        
1/koszty pierwszej instalacji i szkolenia (niezależnie od ilości stanowisk)
Uwaga: Opłata obejmuje podatek od towarów i usług
do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00
a)1 stanowisko dla wspólnot       0,00
2/ użytkowanie systemu - miesięcznie:        
a)instalacja standardowa, za każde stanowisko50,0050,0050,0050,0050,0050,0050,0050,00
i.1 stanowisko dla wspólnotxxxxxxx0,00
b)instalacja niestandardowa75,0075,0075,0075,0075,0075,0075,0075,00
3/odwoływanie zleceń z przyszłą datą płatności przez Klienta za pośrednictwem systemu0,000,000,000,000,000,000,000,00
4/Serwis ( w tym kolejne instalacje lub szkolenia)        
a)wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja lub szkolenie, z przyczyn leżących po stronie Banku0,000,000,000,000,000,000,000,00
b)nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub serwis na życzenie z przyczyn leżących po stronie Klienta ( w tym kolejna instalacja lub szkolenie), realizacja w trybie:
Uwaga: Opłata zawiera podatek od towarów i usług
        
i.ekspresowym860,00860,00860,00860,00860,00860,00860,00860,00
ii.pilnym750,00750,00750,00750,00750,00750,00750,00750,00
iii.standardowym570,00570,00570,00570,00570,00570,00570,00570,00
c)

wezwanie serwisowe (serwis czynności drobnych- generowanie kluczy podpisowych, zakładanie konta użytkownika, definiowanie ścieżek kluczy)

Uwaga: Opłaty  zawiera podatek od towarów i usług

420,00420,00420,00420,00420,00420,00420,00420,00
5/

pakiet uwierzytelniający dla serwisu internetowego PKO eConnet

        
a)

wydanie tokena

0,000,000,000,000,000,000,000,00
b)

opłata miesięczna za token

30,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,00
c)

zastrzeżenie tokena

5,005,005,005,005,005,005,005,00
d)

opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 miesięcy od momentu jego wydania (za każdy pełny m-c pozostający do końca okresu

10,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,00
6/

odzyskanie hasła administratora

500,00500,00500,00500,00500,00500,00500,00500,00
7/

zdalna administracja Użytkownikami w systemie:

        
a)

uruchomienie usługi

100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00
b)

opłata miesięczna

150,00150,00150,00150,00150,00150,00150,00150,00
8/

przygotowanie i dostarczenie do Klienta płyty instalacyjnej PKO eConnect

100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00
9/

przygotowanie i udostępnienie za pośrednictwem FTP wersji instalacyjnej PKO eConnect

0,000,000,000,000,000,000,000,00
10/

zmiany adaptacyjne systemu PKO eConnect na życzenie Klienta

do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00
11/

raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, prezentujące księgowania na rachunkach Klienta, w postaci wyciągów MT940, wysyłane poprzez pocztę systemu PKO eConnect:

        
a)

uruchomienie usługi

30,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,00
b)

opłata miesięczna za każdy rachunek

10,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,00
12/ podpis bez znacznika czasu (uruchomienie usługi)100,00 100,00100,00 100,00 100,00  100,00100,00  100,00
13/  realizacja masowych płatności wychodzących:               
a) zawarcie umowy (za każdy rachunek płatności pakietowych) 100,00 100,00100,00 100,00  100,00100,00 100,00 100,00 
b)opłata miesięczna (za każy rachunek płatności pakietowych)20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00
c)opłata za każdą platność pakietową0,800,800,800,800,800,800,800,80
9.Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald, w ramach rachunków bankowych skonsolidowanych – miesięczna opłata abonamentowaxxxxxxx100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji
10. Przekazywanie wyciągów bankowych listem zwykłym, drogą elektroniczną albo przygotowanie do odbioru w oddziale:        

1/

przekazywane listem zwykłym

Uwaga:  Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash, PKO eConnect

 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2/

przygotowywane do odbioru w oddziale

Uwaga:  Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash, PKO eConnect

15,00 15,0015,0015,0015,0015,0015,0015,00

3/

przekazywane drogą elektroniczną w formacie pdf - za każdy wyciąg0,000,000,000,000,00xx0,00

4/

za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie klienta25,0025,0025,0025,0025,0025,0025,0025,00

5/

przekazywanie informacji o zmianach salda rachunku do skrzynki poczty internetowej – miesięczna opłata abonamentowa3,003,003,003,003,00xx15,003/
11.Generowanie raportów elektronicznych prezentujących księgowania na rachunkach klienta w formacie innym niż wyciąg bankowy przy wykorzystaniu system MultiCash lub iPKO Biznes               

1/

w formatach standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski SA               

a)

udostępnienie usługi - opłata jednorazowa30,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,00

b)

abonament miesięczny10,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,00

2/

w formatach innych niż standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski SA               

a)

udostępnienie usługi - opłata jednorazowawedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientem

b)

abonament miesięcznywedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientem
12.Przekazywanie komunikatów w ramach usługi „Informacja SMS” – miesięczna opłata abonamentowa10,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,00
13.

Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej:

     xxx
1/

pocztą elektroniczną

0,000,000,000,000,00xxx
2/

w formie wiadomości tekstowej SMS, w zależności od wyboru przez Klienta sposobu rozliczenia opłaty:

        
a/

opłata pobierana  w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi

10,0010,0010,0010,0010,00   
b/

 za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych w danym miesiącu SMS i stawki opłaty)

0,250,250,250,250,25   
14.Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia albo monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz o zaległych prowizjach, opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich spłaty30,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0050,00
15. Realizacja przelewów zagranicznych  z zagranicy, za granicę, do i z banku krajowego w walucie wymienialnej (funkcjonujące w Banku pod nazwą: Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym otrzymywane i wysyłane przez PKO Bank Polski SA)zgodnie z częścią VIzgodnie z częścią VIzgodnie z częścią VIzgodnie z częścią VIzgodnie z częścią VIzgodnie z częścią VIzgodnie z częścią VIzgodnie z częścią VI
16.Inne czynności związane z obsługą rachunków lub pakietów wycofanych z oferty (w administrowaniu)zgodnie z częścią XIzgodnie z częścią XIzgodnie z częścią XIzgodnie z częścią XIzgodnie z częścią XIzgodnie z częścią XIzgodnie z częścią XIzgodnie z częścią XI
17.Wpłaty dokonywane tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty terminowej w PKO Banku Polskim SA, spłaty należności z tytułu karty kredytowej0,000,000,000,000,000,000,000,00
18.Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej:               

1/

w oddziałach:               

a)

na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim SA- od kwoty operacji0,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 5,00

i.

na rachunki wspólnotxxxxxxx3,50

b)

na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach - od kwoty operacji1,0% nie mniej niż 20,001,0% nie mniej niż 20,001,0% nie mniej niż 20,001,0% nie mniej niż 20,001,0% nie mniej niż 20,001,0% nie mniej niż 20,001,0% nie mniej niż 20,001,0% nie mniej niż 20,00

2/

w agencjach:               

a)

w kwocie niższej lub równej 1000 zł2,502,502,502,502,502,502,502,50

b)

w kwocie wyższej niż 1000 zł - od kwoty operacji0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%

3/

za pośrednictwem wpłatomatów - od kwoty operacji, za każdą operację

       

a)

do 5 000 zł0,000,000,000,000,000,000,000,00

b)

powyżej 5 000 zł0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%
19.

Dodatkowe czynności związane z obsługą wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających powyżej 50 sztuk monet - od kwoty w monetach


Uwaga: Nie dotyczy wpłatomatów

5% nie mniej niż 10,005% nie mniej niż 10,005% nie mniej niż 10,005% nie mniej niż 10,005% nie mniej niż 10,005% nie mniej niż 10,005% nie mniej niż 10,005% nie mniej niż 10,00
20.Wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych dokonywane w formie otwartej:        

1/

wnoszone w banknotach - od kwoty w banknotach 0,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,00

2/

wnoszone w monetach- od równowartości kwoty w monetach50%  50%50% 50% 50%50% 50% 50% 

3/

z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut - od kwoty operacji od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5% 
21.Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej               

1/

wnoszone w złotych               

a)

w formie uporządkowanej - od kwoty operacji 0,2% nie mniej niż 20,000,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00 0,3% nie mniej niż 10,00 

b)

w formie nieuporządkowanej - od kwoty operacji0,2% nie mniej niż 30,00 0,2% nie mniej niż 30,00 0,2% nie mniej niż 30,00 0,2% nie mniej niż 30,00 0,2% nie mniej niż 30,00 0,2% nie mniej niż 30,00 0,2% nie mniej niż 30,00  0,5% nie mniej niż 10,00

2/

wnoszone w walutach wymienialnych               

a)

w banknotach - od kwoty w banknotach0,2% nie mniej niż 20,00  0,2% nie mniej niż 20,000,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00  0,2% nie mniej niż 20,000,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00  0,2% nie mniej niż 20,00

b)

w monetach- od równowartości kwoty w monetach50% 50% 50%50% 50%  50% 50%50% 

3/

wydanie bezpiecznych kopert:               

a)

format B4 (pakiet 100 sztuk)52,00 52,0052,0052,0052,0052,0052,00 52,00 

b)

format B5 (pakiet 100 sztuk)32,0032,00 32,00 32,00 32,0032,0032,0032,00 

c)

do bilonu 9,3 kg (100 sztuk)65,0065,0065,0065,0065,00  65,0065,00 65,00 

d)

do bilonu 15 kg (100 sztuk)90,00 90,00 90,00 90,00  90,00  90,00  90,0090,00 
22.Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej pomiędzy faktyczną kwotą wpłaty zamkniętej a kwotą wpłaty wskazanej przez klienta10,00 10,00 10,00 10,0010,0010,0010,0010,00
23. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej:               

 1/

 z rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA               

 a)

 w kwocie nie wymagającej awizowania, z zastrzeżenim lit. b - od kwoty operacji               
 i.- w złotych 0,3% nie mniej niż 7,000,000,2% nie mniej niż 7,00  0,2% nie mniej niż 7,00 0,2% nie mniej niż 7,000,2% nie mniej niż 7,00  0,2% nie mniej niż 7,000,2% nie mniej niż 7,00 
 ii.- w walutach wymienialnych 0,3% nie mniej niż 7,000,2% nie mniej niż 7,00  0,2% nie mniej niż 7,000,2% nie mniej niż 7,00  0,2% nie mniej niż 7,00 0,2% nie mniej niż 7,000,2% nie mniej niż 7,00 0,2% nie mniej niż 7,00 

 b)

na podstawie czeku (w kwotach wymagających i niewymagających aneksowania), z zastrzeżenim lit. d 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00 

 c)

w kwocie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b i d - od łącznej kwoty operacji
Uwaga dotycząca sposobu obliczania pobieranej prowizji: Kwota pobieranej prowizji = Kwota operacji awizowanej wypłaty gotówkowej x Procent prowizji x Współczynnik terminu realizacji przy czym Współczynnik terminu realizacji = |30 dni - (Data realizacji awizo - Data rejestracji awizo) + 1 dzień| /30 dni
0,3% nie mniej niż 9,000,3% nie mniej niż 9,000,3% nie mniej niż 9,000,3% nie mniej niż 9,000,3% nie mniej niż 9,000,3% nie mniej niż 9,000,3% nie mniej niż 9,000,3% nie mniej niż 9,00

 d)

przechowywanie gotówki zaawizowanej zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA, nieodebranej przez dwa dni robocze

Uwaga: Prowizja jest pobierana od zamówionej kwoty, jako prowizja dodatkowa do prowizji podstawowej za wypłatę gotówkową
0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,000,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,000,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,000,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,000,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,000,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,000,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,000,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00

 2/

 z rachunków bankowych prowadzonych w innych bankach - od kwoty operacji1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00  1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,00
24.  Wypłaty dokonywane w formie zamkniętej0,15% nie mniej niż 10,00 0,15% nie mniej niż 10,00 0,15% nie mniej niż 10,00 0,15% nie mniej niż 10,00 0,15% nie mniej niż 10,000,15% nie mniej niż 10,00  0,15% nie mniej niż 10,00 0,15% nie mniej niż 10,00
25.Konwojowanie wartości pieniężnychwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientem

1) Rachunki bieżące i pomocnicze spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami.

2) Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję.

3) Usługa dotyczy umów zawartych przed dniem 15 listopada 2011 r.

**Szczegółowe informacje na temat usługi (w tym data wdrożenia) oraz wysokość limitów określona w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA