Karty charge i pozostałe karty debetowe do rachunków w ofercie oraz karty debetowe i charge do rachunków w administrowaniu. Prowizje i opłaty wspólne. Produkty w administrowaniu Karty kredytowe