Prowizje wspólne dla usług bankowych obciążonych ryzykiem kredytowym Kredyty gospodarcze i pożyczki Kredyty i pożyczki udzielone do dnia 31.08.2010 r. Kredyty inwestorskie Czynności wykonywane na życzenie Klienta Kredyty udzielone przez przejęty Bank w administrowaniu Udzielane przez PKO Bank Polski SA gwarancje (w tym funkcjonujące w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP), akredytywy stand-by (w tym funkcjonujące w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP) i poręczenia wekslowe Gwarancje i akredytywy stand-by obce (udzielane przez inne banki lub instytucje) Weksle