udzielone  posiadaczom pakietów opartych na rachunku BIZNES PARTNER do dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz udzielone posiadaczom  rachunków  typu PARTNER wycofanych z oferty (w administrowaniu)

1.

Podwyższenie kredytu i podwyższenie kwoty Pożyczki hipotecznej MSP - od kwoty podwyższenia

od 1,5% do 4%

2.

Od niewykorzystanej kwoty kredytu lub Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw: z wyłączeniem kredytu w rachunku, kredytu obrotowego odnawialnego, kredytu AUTO PARTNER,  kredytów, do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji
Uwaga:
Prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu lub pożyczki lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredyt lub pożyczki lub transzy włącznie

 0,006% dziennie

3.

Za przedterminową spłatę kredytu lub  Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw albo części kredytu lub  Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw  (prowizja rekompensacyjna), pobierana od kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie, w dniu przedterminowej spłaty.
Uwaga:
Prowizja nie dotyczy: kredytu obrotowego odnawialnego, kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, kredytu bieżącego, kredytów, do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji, kredytów na przedsięwzięcia z udziałem funduszy z UE w części kredytów spłaconej środkami funduszy UE, spłaty kapitału ze środków uzyskanych w ramach zwrotu podatku od towarów i usług.

2%