w złotych

1.

Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym, z zastrzeżeniem pkt. 3:

 

1/

papierów wartościowych (obligacji, akcji)

1% nie mniej niż 20,00

nie więcej niż 125,00

 

- od każdego deponowanego dokumentu - od wartości nominalnej

 

Uwaga:
Opłaty nie pobiera się od weksli in blanco, składanych na zabezpieczenie przez agentów PKO Bank Polski SA lub na zabezpieczenie kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski  SA.

 

2/

przedmiotów wartościowych – od każdego deponowanego przedmiotu (kompletu przedmiotów) - od wartości

1% nie mniej niż 125,00

3/

książeczki oszczędnościowej i bonu oszczędnościowego z wyjątkiem, gdy dokumenty te składane są do realizacji   zleceń stałych lub na zabezpieczenie kredytów konsumpcyjnych udzielonych przez PKO Bank Polski  SA - od każdego deponowanego dokumentu

25,00

 

Uwaga:
Opłatę pobiera się jednorazowo przy przyjmowaniu do depozytu.

 

4/

kosztowności złożonych jako zabezpieczenie kredytów, chyba że umowa kredytowa stanowi inaczej - od wartości zastawu

 

a)

do tygodnia

0,5%

b)

do miesiąca

1%

c)

ponad miesiąc

2%
nie więcej niż 125,00

5/

kluczy:

 

a)

miesięcznie

15,00

b)

rocznie

125,00

2.

Wynajęcie skrytki sejfowej lub kasety – od każdej skrytki lub kasety, z zastrzeżeniem pkt 3:

 

 

 

skrytka

a)

dziennie (do 29 dni)

od 5,00

b)

miesięcznie

od 45,00

c)

rocznie

od 350,00

 

 

kaseta

a)

dziennie (do 29 dni)

od 4,50

b)

miesięcznie

od 35,00

c)

rocznie

od 350,00

* cena obejmuje podatek od towarów i usług