Skup czeków i instrumentów czekowych Inkaso czeków i instrumentów czekowych Sprzedaż czeków Pozostałe czynności i opłaty związane z obrotem czekowym