w złotych

 

Skup:

 

1/

czeków wystawionych za granicą (w tym w szczególności money orders) z wyjątkiem czeków wymienionych w ppkt 2

1,5% wartości czeków w tej samej walucie nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 1 000,00 + koszty banków trzecich

2/

czeków wystawionych przez firmy Money Express i Polonez

0,00