w złotych

 

Inkaso i inkaso z odroczonym terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowym:

 

1/

przyjęcie zlecenia inkasa czeków w obrocie dewizowym lub zlecenia inkasa z odroczonym terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowym

1% kwoty czeku nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 500,00 + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą *
+ koszty banków trzecich

*opłata pocztowa za przesyłkę poleconą, w zależności od tego, czy przesyłka wysyłana jest na teren kraju, czy za granicę - stanowi odpowiednio: sumę opłaty za list zwykły w kraju lub zryczałtowanej opłaty pocztowej w obrocie zagranicznym oraz dodatkowej opłaty za traktowanie przesyłki jako poleconej.

Jeżeli klient odbiera sprzedany przez PKO Bank Polski SA czek bankierski osobiście w oddziale Banku, opłaty pocztowej nie pobiera się.