w złotych

 

Czeki bankierskie:

 

1/

sprzedaż czeku bankierskiego  

1% kwoty czeku nie mniej niż 30,00 nie więcej niż 300,00 + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą *

2/

opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich za realizację sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego

20,00

*opłata pocztowa za przesyłkę poleconą, w zależności od tego, czy przesyłka wysyłana jest na teren kraju, czy za granicę - stanowi odpowiednio: sumę opłaty za list zwykły w kraju lub zryczałtowanej opłaty pocztowej w obrocie zagranicznym oraz dodatkowej opłaty za traktowanie przesyłki jako poleconej.

Jeżeli klient odbiera sprzedany przez PKO Bank Polski SA czek bankierski osobiście w oddziale Banku, opłaty pocztowej nie pobiera się.