w złotych

1.

Przyjęcie zlecenia potwierdzenia wystawienia czeku w obrocie dewizowym

60,00 + koszty banków trzecich

2.

Zwrot sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego

0,00

3

Zwrot sprzedanych przez PKO Bank Polski SA i niewykorzystanych czeków podróżniczych

10,00

4.

Zastrzeżenie sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego:

 

1/

przyjęcie zlecenia zastrzeżenia

25,00

2/

koszty banków trzecich dokonujących zastrzeżenia sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego (opłata zryczałtowana)

100,00

5.

Przyjęcie zlecenia czynności wyjaśniających do operacji czekowych w obrocie dewizowym

60,00 + ewentualna opłata pocztowa za przesyłkę poleconą* + koszty banków trzecich

6.

Kopia dokumentu

6,00

*opłata pocztowa za przesyłkę poleconą, w zależności od tego, czy przesyłka wysyłana jest na teren kraju, czy za granicę - stanowi odpowiednio: sumę opłaty za list zwykły w kraju lub zryczałtowanej opłaty pocztowej w obrocie zagranicznym oraz dodatkowej opłaty za traktowanie przesyłki jako poleconej.

Jeżeli klient odbiera sprzedany przez PKO Bank Polski SA czek bankierski osobiście w oddziale Banku, opłaty pocztowej nie pobiera się.