w złotych

1.

Realizacja polecenia wypłaty innego niż zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe na rzecz klienta PKO Banku Polskiego SA, gdy koszt ponosi beneficjent:

 

1/

Polecenie wypłaty SEPA 1)

 

a)

posiadacze pakietu BIZNES WALUTA

  5,00

b)

posiadacze tzw. dodatkowego zestawu walutowego, o którym mowa w Części II w Dziale I

 5,00

c)

pozostali klienci

 10,00

2/

Polecenie  wypłaty LVP

zgodnie z umową z bankiem zagranicznym, nie więcej niż 20,00

3/

Polecenie wypłaty ze zlecenia instytucji finansowej na podstawie odrębnej umowy zawartej przez PKO Bank Polski SA

0,00

4/

PKO Intercompany Payments

0,00

5/

PKO Payments

0,00

4/

Pozostałe polecenia wypłaty (w formie bezgotówkowej):

15,00

2.

Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty otrzymywanych:

 

1/

anulowanie niezrealizowanego polecenia wypłaty otrzymanego za pośrednictwem:

 

a)

systemów rozliczeniowych dla waluty EUR

0,00

b)

SWIFT (potrąca się ze zwracanej kwoty)

100,00 + koszty banków trzecich

2/

anulowanie zrealizowanego polecenia wypłaty innego niż SEPA (potrąca się ze zwracanej kwoty)

200,00 + koszty banków trzecich

3/

zlecenie czynności dodatkowych przez Klienta, w tym: zapytania do polecenia wypłaty i poszukiwanie wpływu środków na rzecz Klienta PKO Banku Polskiego SA

50,00 + koszty banków trzecich

4/

czynności dodatkowe, w tym poprawki, zmiany, uzupełnienia, gdy koszty ponosi beneficjent

30,00 + koszty banków trzecich

3.

Dodatkowa opłata NON-STP, gdy koszty ponosi Beneficjent, z wyłączeniem polecenia wypłaty z kraju EOG2) w walucie kraju EOG

20,00

1) Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, Monako.

2) Europejski Obszar Gospodarczy  - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein.