zlecane w oddziale, za pośrednictwem systemu Multicash lub PKO eConnect

zlecane za pośrednictwem kanałów elektronicznych (serwis internetowy, serwis telefoniczny)

1

2

3

4

1.

Realizacja polecenia wypłaty:

 

 

1/

Polecenie wypłaty SEPA1)

 

 

a)

posiadacze pakietu BIZNES WALUTA

15,00

5,00

b)

posiadacze tzw. dodatkowego zestawu walutowego, o którym mowa w Części II w Dziale I

15,00

5,00

c)

posiadacze rachunku "PKO Rachunek dla biznesu"

15,00

1,99

d)

pozostali klienci

15,00

8,00

2/

Polecenie wypłaty EOG 2)

 

 

a)

w walucie EUR

50,00

25,00

b)

w innych walutach krajów EOG - od kwoty polecenia wypłaty

0,25 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 50,00 nie więcej niż 190,00

0,15% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 130,00

3/

Pozostałe polecenia wypłaty, inne niż w ppkt. 1 i 2

 

 

a)

w walucie EUR

50,00

25,00

b)

w innych walutach  - od kwoty polecenia wypłaty

0,25 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 50,00 nie więcej niż 190,00

0,15% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 130,00

4/

PKO Intercompany Payments

35,00

35,00

5/

PKO Payments

0,25% nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 200,00

 x

2.

Dodatkowe opłaty:

 

 

1/

opłata za instrukcję kosztową OUR

80,00

80,00

2/

opłata za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight"

40,00

40,00

3/

opłata za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext" 3)

20,00

20,00

4/

opłata za realizację polecenia wypłaty w innych walutach w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight" 4)

100,00

100,00

5/

opłata za realizację polecenia wypłaty w innych walutach w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext"4)

60,00

60,00

6/

opłata NON-STP, pobierana od zleceniodawcy w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN lub NRB.

40,00

x

3.

Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty 

 

 

1/

anulowanie przez Zleceniodawcę polecenia wypłaty:

 

 

a)

niezrealizowanego przez PKO Bank Polski SA

20,00

20,00

b)

zrealizowanego przez PKO Bank Polski SA

50,00 + koszty banków trzecich

2/

za odzyskanie środków przez PKO Bank Polski SA, w związku z pisemną dyspozycją Zleceniodawcy. Opłata pobierana w przypadku, gdy w poleceniu wypłaty wysyłanym na teren EOG w walucie krajów EOG, Zleceniodawca wskazał nieprawidłowy unikatowy identyfikator

50,00 + koszty banków trzecich

3/

zlecenie czynności dodatkowych dotyczących uzupełnień, zmian lub zapytań do realizowanego polecenia wypłaty

50,00 + koszty banków trzecich

4/

zwrot zrealizowanego przez PKO Bank Polski SA polecenia wypłaty, bez uprzedniej dyspozycji Zleceniodawcy

50,00 + koszty banków trzecich

5/

kopia wysłanego komunikatu polecenia wypłaty

6,00

6,00

1) Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, Monako.

2) Europejski Obszar Gospodarczy  - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein.

3) Opłata nie jest pobierana w przypadku poleceń wypłaty SEPA oraz EOG.

4) Waluty, w których możliwa jest realizacja wskazane są w Komunikacie PKO Banku Polskiego