Obsługa zleceń inkasowych wpływających do PKO Banku Polskiego SA Obsługa zleceń inkasowych sporządzanych i wysyłanych przez PKO Bank Polski SA