w złotych

1.

Wydanie dokumentów inkasowych w zamian za zapłatę kwoty inkasa

0,2% nie mniej niż 200,00 nie więcej niż 500,00

2.

Wydanie dokumentów inkasowych w zamian za akcept lub wystawienie weksla

0,2% nie mniej niż 250,00 nie więcej niż 600,00

3.

Za:

 

1/

następujące czynności:

100,00

a)

awizowanie inkasa,

 

b)

awizowanie zmiany warunków inkasa,

 

2/

indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na PKO Bank Polski SA

200,00

3/

powtórne awizowanie inkasa  

50,00

4

Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:

 

1/

wydanie dokumentów bez zapłaty (franco)

200,00 + opłaty pocztowe

2/

zwrot niezainkasowanych dokumentów  

200,00 + opłaty pocztowe

3/

przekazanie inkasa do realizacji w innym banku

200,00 + opłaty pocztowe

4/

monitowanie zapłaty (za każdy monit)

50,00

5/

realizacja płatności z bieżącą datą waluty

100,00

6/

realizacja płatności częściowej (począwszy od drugiej płatności)

50,00

7/

sporządzenie i wysłanie, na zlecenie klienta, informacji innej niż dotycząca zmiany warunków inkasa albo monitowania braku zapłaty

50,00

8/

przygotowanie, na zlecenie klienta, zestawienia dot. inkas klienta

100,00

5.

Inne czynności nie objęte taryfą

według umowy z klientem

* Usługa nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości