w złotych

1.

Przyjęcie i wysłanie zlecenia inkasa dokumentowego lub inkasa weksli – od kwoty inkasa

0,2%,  nie mniej niż 200,00 nie więcej niż 500,00 + opłaty pocztowe

2.

Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:

 

1/

zmiana instrukcji inkasowych

100,00

2/

zwrot dokumentów niezainkasowanych przez bank prezentujący albo inkasujący

200,00 + opłaty pocztowe

3/

sporządzenie indosu pełnomocniczego przez PKO Bank Polski SA

50,00

4/

monitowanie zapłaty (za każdy monit)

50,00

5/

realizacja wpływów z inkasa eksportowego (w przypadku płatności częściowej - za realizację każdego wpływu)

100,00

6/

sporządzenie i wysłanie, na zlecenie klienta, informacji innej niż dotycząca zmiany warunków inkasa albo monitowania braku zapłaty

50,00

7/

przygotowanie, na zlecenie klienta, zestawienia dot. inkas klienta

100,00

3.

Inne czynności nie objęte taryfą

według umowy z klientem

* Usługa nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości