Obsługa akredytyw własnych (otwieranych przez PKO Bank Polski SA) Obsługa akredytyw obcych (otwieranych przez inne banki)