Usługi realizowane w aplikacji mobilnej oraz serwisie internetowym i telefonicznym Inne usługi świadczone na życzenie Klienta Czynności związane z obrotem bonami skarbowymi, lokatami, funduszami inwestycyjnymi, transakcjami wymiany walut, terminowymi transakcjami stopy procentowej, transakcjami i operacjami dotyczącymi papierów wartościowych, z obligacjami, emisją papierów korporacyjnych Różne czynności